1 na 10 Amerykanów nie przejmuje się polityką

Profil politycznych osób postronnychPodczas gdy Republikanie i Demokraci przygotowują się do wyborów w listopadzie, jest pewna grupa Amerykanów, która poświęca bardzo mało uwagi całej gehennie.

Ogólnie rzecz biorąc, według raportu Pew Research Center Political Typology, 10% Amerykanów to osoby, które nazywamy świadkami lub niezaangażowanymi politycznie. Żadna z osób z tej kohorty nie twierdzi, że jest zarejestrowana jako uprawniona do głosowania, i nikt nie twierdzi, że przez większość czasu śledzi sprawy rządowe i publiczne (w porównaniu z 48% ogółu Amerykanów). Praktycznie cała ta grupa (96%) twierdzi, że nigdy nie przekazała pieniędzy kandydatowi ubiegającemu się o urząd publiczny.

W naszej typologii podzieliliśmy Amerykanów na osiem grup - wśród nich solidnych liberałów i niezłomnych konserwatystów - za pomocą 23 pytań dotyczących szerokiego zakresu wartości politycznych. Większość analiz skupia się na siedmiu głównych grupach w typologii politycznej, które są definiowane przez te wartości polityczne. Jednak osoby postronne, definiowane przez brak zaangażowania politycznego, dają wgląd w poglądy osób stojących na marginesie polityki. (Uwaga: z tego powodu w naszym quizie online nie można zaklasyfikować go jako Bystander.)

Niezłomni konserwatyści: Ogólnie krytyczny wobec rządu, zwłaszcza programów zabezpieczenia społecznego, ale także krytyczny wobec wielkiego biznesu i imigrantów. Większość jest bardzo konserwatywna społecznie.

Konserwatyści biznesu: Ogólnie rzecz biorąc, krytyczny wobec regulacji rządowych i wydatków na opiekę społeczną, ale nie wobec wielkich firm. Przeważnie umiarkowany do liberalnego w kwestiach społecznych, z pozytywnym nastawieniem do imigrantów.

Young Outsiders: Zwykle nie ufam programom rządowym i zachowuję się konserwatywnie pod względem fiskalnym, ale są bardzo liberalni w kwestiach społecznych i niezbyt religijni.Silni sceptycy: Generalnie nieufny wobec rządu, z wyjątkiem wydatków netto na bezpieczeństwo socjalne. Średnio, osoby o niskich dochodach, antyimigranckie w porównaniu z innymi grupami.

Następna generacja po lewej: Ogólnie pozytywne odczucia wobec rządu, ale mniej w przypadku programów socjalnych. Zwykle jest zorientowany na biznes i indywidualistyczny.

Wiara i rodzina na lewo: Ogólnie rzecz biorąc, wysoce religijni, społecznie konserwatywni, ale zdecydowanie popierają sieć bezpieczeństwa socjalnego i szerzej działania rządu.

Solidni liberałowie: Ogólnie rzecz biorąc, bardzo wspiera programy społeczne, imigrantów i ogólnie rząd; bardzo sceptyczny wobec biznesu i rynków. Konsekwentnie liberalni w kwestiach społecznych, od homoseksualizmu po ochronę środowiska.

Osoby postronne:Na marginesie procesu politycznego. Nie zarejestrowano się do głosowania i nie przywiązuje dużej wagi do polityki.

Podczas gdy świadkowie postrzegają Partię Demokratyczną bardziej przychylnie niż GOP, mają mieszankę postaw liberalnych i konserwatywnych. Współczują trudnej sytuacji biednych, ale jak wielu twierdzi, że pomoc rządowa dla biednych przynosi więcej szkody niż pożytku, i odwrotnie. Wyrażają dość liberalne poglądy na temat homoseksualizmu i małżeństw osób tej samej płci, ale 54% uważa, że ​​aborcja powinna być nielegalna we wszystkich lub w większości przypadków.

Osoby postronne są młode (38% ma mniej niż 30 lat), a prawie jedna trzecia (32%) to Latynosi. Jedna trzecia osób postronnych urodziła się za granicą, co stanowi wyższy odsetek niż którakolwiek z pozostałych grup typologicznych, w tym łącznie 29% osób niebędących obywatelami.

Zapytani o zainteresowanie wieloma tematami, 73% osób postronnych twierdzi, że nie interesuje ich rząd i polityka, a dwie trzecie (66%) twierdzi, że nie interesuje ich biznes i finanse. Więc jakie tematy ich interesują? Zdrowie, nauka i gwiazdy: 64% osób postronnych interesuje się celebrytami i rozrywką (w porównaniu z 46% publiczności). A na znak młodości przyciągają ich gry wideo: 35% nazywa siebie „graczem wideo lub komputerowym” (w porównaniu z 21% społeczeństwa).

W naszej ankiecie osoby postronne często częściej niż inne kohorty polityczne odpowiadały „nie wiem”, stwierdzały, że „nigdy nie słyszały” na dany temat lub całkowicie odmawiały odpowiedzi na pytania.

Jaka jest Twoja typologia polityczna? Braćnasz quizdowiedzieć się.

Facebook   twitter