Co różne style nakrycia głowy mówią o izraelskich Żydach

To, co nosisz, może wiele powiedzieć o tym, kim jesteś i w co wierzysz. Na przykład w Izraelu rodzaj jarmułki - lub jej brak - noszonego przez izraelskiego Żyda jest często silnie skorelowany z jego tożsamością religijną, a także niektórymi poglądami politycznymi.

Te jarmułki (znane również w jidysz, jarmułki) są regularnie noszone przez około jedną trzecią żydowskich mężczyzn w Izraelu, zwłaszcza religijnych. Występują w kilku podstawowych stylach, z których niektóre są bardziej preferowane przez poszczególne podgrupy żydowskie niż inne.

Co różne rodzaje kipotów mówią o izraelskich Żydach

Wśród izraelskich mężczyzn, którzy twierdzą, że zwykle noszą duże czarne jarmułki, większość identyfikuje się jako charedi (znani również jako ultraortodoksyjni) Żydzi (58%). Dla kontrastu, większość tych, którzy noszą czarną szydełkowaną lub robioną na drutach kipę (59%), twierdzi, że są Żydami Masorti (tradycyjnymi). Małe kipoty z czarnej tkaniny (liczba mnoga od kippa), a także kolorowe lub wzorzyste szydełkowane kipoty są szczególnie powszechne wśród Żydów Dati '(religijnych', czasami nazywanych 'współczesnymi ortodoksami').

Tymczasem wśród izraelskich mężczyzn, którzy zwykle nie noszą nakrycia głowy, 73% to Żydzi Hiloni (świeccy), a około jedna czwarta (27%) to Masorti („tradycyjni”).

Zdecydowana większość mężczyzn haredi i dati nosi jarmułkę lub inny rodzaj nakrycia głowy (publicznie niektórzy charedim preferują fedorę lub shtreimel, futrzaną czapkę z Europy Wschodniej). Mężczyźni Masorti są bardziej podzieleni: 42% rutynowo nosi nakrycia głowy, a 57% nie. Praktycznie żaden Hilonim nie nosi religijnego nakrycia głowy. (Inny post Fact Tank szczegółowo opisuje różnice między tymi czterema głównymi podgrupami żydowskimi w Izraelu).

Podczas gdy noszenie jarmułki w życiu codziennym jest przede wszystkim deklaracją tożsamości religijnej, w Izraelu niektóre jej rodzaje mogą pośrednio stanowić mocne wskazówki dotyczące niektórych poglądów politycznych osoby noszącej. W rzeczywistości termin „kippa sruga” (dziana kippa) jest czasami używany do opisania „religijnych syjonistów”, uważnych Żydów, którzy uważają, że naród żydowski ma religijne prawo do terytorium w regionie.Dane potwierdzają takie powiązanie. Wśród mężczyzn noszących kolorowe lub wzorzyste kipoty z dzianiny większość (63%) twierdzi, że termin `` syjonista '' opisuje ichbardzodokładnie. Z drugiej strony większość osób noszących duże czarne kippy z tkaniny (58%) twierdzi, że etykieta „syjonista” taknieopisz je dokładnie; ta grupa składa się głównie z charedim, z których niektórzy od dawna mają ambiwalentne nastawienie do państwa żydowskiego.

Większość osób noszących kolorową lub wzorzystą dzianinową lub szydełkowaną kipę zgadza się ze stwierdzeniem „Arabów należy wydalić lub przenieść z Izraela” (65%) i twierdzi, że pokojowe współistnienie Izraela i niezależnego państwa palestyńskiego jestniemożliwe (58%). Podobnie około siedmiu na dziesięciu mężczyzn, którzy noszą czarne szydełkowane jarmułki, zgadza się, że Arabowie powinni zostać wydaleni lub przeniesieni, w tym 45%, którzysilnieZgodzić się. A trzy czwarte osób, które noszą czarną szydełkowaną kipę (75%), twierdzi, że rozwiązanie dwustanowe jestniemożliwy.

Na pytanie o ich ideologię polityczną większość izraelskich Żydów, którzy noszą czarną szydełkowaną kipę (70%) lub kolorową lub wzorzystą szydełkowaną kipę (58%), mówi, że są po politycznej prawicy. Tymczasem większość żydowskich mężczyzn noszących małą czarną kipę z materiału (65%) identyfikuje się jako polityczni centryści, podobnie jak większość izraelskich Żydów, którzy w ogóle nie noszą nakrycia głowy (55%). Wśród tych, którzy nie noszą nakrycia głowy, 12% określa siebie jako członków lewicy politycznej - wciąż niewielkiej mniejszości, ale znacznie większej niż praktycznie nieistniejący odsetek mężczyzn noszących kipoty, którzy identyfikują się z lewicą.

Pełne zestawienie poglądów mężczyzn noszących różne rodzaje nakryć głowy w kilku kwestiach można znaleźć w tabelach w tym pliku PDF.

Facebook   twitter