Czwarta poprawka

My, Lud, zarządzamy i ustanawiamy to
Konstytucja USA
Constnav icon.png
Standardy oceny
Inne teorie prawne
Poprawki
ja - yl - III -IV- V - XIV
Definiowanie momentów prawnych
Interpretacja
Zagadnienia
 • Prawa obywatelskie
 • Karta Praw
 • Prawa gejów
 • Prawa handlowe
 • Wolność słowa

Na powierzchni Czwarta poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych wydaje się całkiem jasne, ale kiedy się do tego sprowadza, może to być dość skomplikowane. Tekst jest dość krótki:

Prawo ludzi do ochrony swoich osób, domów, dokumentów i rzeczy przed nierozsądnymi rewizjami i zajęciami nie będzie naruszane i żadne nakazy nie będą wydawane, ale z prawdopodobnej przyczyny, popartej przysięgą lub potwierdzeniem, aw szczególności opisując miejsce, które ma być przeszukane, oraz osoby lub rzeczy do zajęcia.

Zasadniczo, jeśli policja prowadzi dochodzenie, musi uzyskać od sędziego dokument, który pozwala im wtargnąć na prywatną własność tej osoby i przeszukać ją w celu znalezienia dowodów (zazwyczaj obejmuje to podsłuchy). Podobnie, jeśli policja chce cię aresztować, musi najpierw uzyskać pozwolenie. W celu uzyskania tego dokumentu śledczy muszą przekonać sędziego, że istnieje „prawdopodobna przyczyna” popełnienia przestępstwa lub że istnieją dowody tego przestępstwa. Jeżeli ktoś zostanie zatrzymany i postawiony przed sądem na podstawie dowodów uzyskanych bezprawnie, taki dowód musi zostać wykluczony z procesu.

Jeśli i lub ale

Policja i postępowanie karne rzadko są tak ostre i suche jakKarta Prawwydaje się sugerować; istnieje wiele wyjątków od konieczności wydawania nakazów. Obejmują one:

 • Jeśli funkcjonariusz rzeczywiście zobaczy, że popełniasz przestępstwo, może Cię aresztować.
 • Jeśli zostawiłeś dowody gdzieś poza swoją własnością (w tym śmieci).
 • Jeśli zaprosisz funkcjonariuszy do środka i pozwól im się rozejrzeć.
 • Możliwe sytuacje związane z życiem lub śmiercią (powszechnie znane jako `` nagłe okoliczności ''), np. funkcjonariusze będący świadkami wystrzałów dochodzących z budynku mogą wejść do budynku bez nakazu przeszukania.
 • Jeśli przebywasz pod nadzorem Służby Więziennej Stanów Zjednoczonych, fakt, że przebywasz w areszcie jest wystarczający do przeszukania i zajęcia mienia.
 • Jeśli jesteś pracownikiem rządowym w niektórych dziedzinach, możesz zostać poddany losowym testom na obecność narkotyków bez podejrzeń.
 • Jeśli jesteś uczniem szkoły publicznej i uczestniczysz w konkurencyjnych zajęciach pozalekcyjnych, możesz zostać poddany losowym testom na obecność narkotyków bez podejrzeń.

Orzecznictwo dotyczące tego, co kwalifikuje się, a co nie, kwalifikuje się jako „prawdopodobna przyczyna”, mogłoby wypełnić kilka tomów.

Facebook   twitter