Darwinizm społeczny

Jak powstaje kiełbasa
Polityka
Icon politics.svg
Teoria
Ćwiczyć
Filozofie
Warunki
Jak zwykle
Sekcje krajowe
Polityka Stanów Zjednoczonych Polityka brytyjska Polityka chińska Polityka francuska Polityka indyjska Polityka izraelska Polityka japońska Polityka Singapuru Polityka Korei Południowej
Nieadekwatnie nazwany „darwinizmem społecznym” jest dokładniej „konkurencyjnością społeczną”, która ustanawia konkurencję jako ogólną normę życia indywidualnego i zbiorowego, zarówno w życiu narodowym, jak i międzynarodowym. […] Ta ideologia konkurencji odnowiła dogmatyzmOdpuść sobie, ze znaczącymi konsekwencjami politycznymi w Stanach Zjednoczonych, które zakwestionowały szereg przepisów chroniących pracowników najemnych.
- Pierre Dardot i Christian Laval

Darwinizm społeczny jest filozofia na podstawie błędnych odczytów Karol Darwin jestbiologiatekstO pochodzeniu gatunków drogą doboru naturalnego(1859). Filozofia powstała pod koniec XIX wieku, choć jej początków można doszukiwać się aż do idei Thomas Malthus (1766-1834).

Społeczni darwiniści przyjęli biologiczne idee Karola Darwina (często mieszając je z teoriami Jean-Baptiste Lamarck i Malthusa) i próbował zastosować je do nauki społeczne . Szczególnie zainteresowało ich zastosowanie idei `` przetrwania najlepiej przystosowanych ''(ich słowa, nie Darwina)w kontekście społecznym, ponieważ usprawiedliwiłoby to istniejące aplikacje rasizm ,kolonializmi nieskrępowany kapitalizm ( dla nich , przynajmniej). Darwinizm społeczny również stał się narzędziem do argumentowania tegorządynie powinien ingerować człowiek konkurencja ( tak jak istniało w tamtym czasie ) w jakikolwiek sposób; i że rząd nie powinien interesować się na przykład regulacją gospodarki, redukcjąubóstwolub wprowadzeniemedycyna uspołeczniona. Innymi słowy, miej plik Odpuść sobie polityka.

Zawartość

Historia

Od połowy XIX do początku XX wieku

Termin „darwinizm społeczny” powstał wWielka Brytaniaz pracą Herbert Spencer , który użył tego wyrażenia 'ewolucja drogą doboru naturalnego' w 1864 roku. Jednak jego praca znalazła bardziej podatny grunt wNASgdzie została podjęta przez Williama Grahama Sumnera, oskarżonego o propagowanie filozofii „zjadania psa”. Na ten zbiór idei wpłynęły również pisma Thomasa Malthusa, który to argumentowałwojnabyła kontrola wzrostu populacji i todobrobytpromował wzrost liczby ludności wśródubogia zatemobniżyły płace. Rzeczywiście, to, co często nazywane jest „społecznym darwinizmem”, można dokładniej nazwać „społecznym maltuzjanizmem”, ponieważ Malthus otwarcie promował politykę, którą można uznać za społeczny darwinizm. Wpływ Malthusa można było zobaczyć w warsztatach z epoki wiktoriańskiej; zreformowanie (w rzeczywistości praktycznie wyeliminowanie) ubogich praw; oraz w ogólnej pogardzie klas niższych dla ich żądańdobroczynność. Ten trend również opierał się na pomysłach Jeremy'ego Benthama utylitaryzm , jedna z najsilniejszych ideologii brytyjskiej klasy średniej, która głosiła taki pogląd pracownicy wybierali biedne życie a warsztaty zachęcałyby do tego tych, którzy chcieliby odnieść sukces. Sam Darwin obawiał się, że jego teoria zostanie wykorzystana do tego celu.

W tym samym czasie rozwijała się „szkoła walki” darwinizmu społecznego. W tym widoku,narodyrosły i rozrastały się w wyniku konfliktów z sąsiadami. Dla wielu ta usprawiedliwiona ekspansja zamorska przez potężne narody kosztem słabych i koniecznośćrozwój silnych sił zbrojnych.

Mniej więcej w tym samym czasie narodził się ruch „reformowanego darwinizmu”. Ten wariant uwydatnił potrzebę zmian i adaptacji u człowiekaspołeczeństwospełnić nowe warunki. Na przykład darwiniści reformowali argumentowali, żeKonstytucja Stanów Zjednoczonychpowinny zostać ponownie zinterpretowane, aby sprostać zmieniającym się warunkom w USA. Jednak niektórzy reformatorzy uważali, że mogą usprawiedliwić się zasadami darwinizmu (społecznego)imperialistyczny, klasista , rasistowski iseksistąopinie (bo tobyłw końcu XIX wiek). I na skraju tych poglądów był eugenika , pierwotnie opracowany przez kuzyna DarwinaFrancis Galton. Niektórzy eugenicy opowiadali się za polityką państwa, taką jak przymusowa sterylizacja „niezdolnych” (oczywiście według ich standardów).

Powojenny upadek

Na szczęście większość apeli o darwinizm społeczny opuściła go na początku do połowy XX wieku. Było wiele powodów takiego stanu rzeczy, w tym:  • Uważano, że przyczynia się doNiemieckimilitaryzm i nazizm .
  • Ludzkość zaczęła być postrzegana jako bardziej świadoma społecznie niż innaZwierząt.
  • Wstręt do Hitler Próba zbudowania ' wyścig mistrzowski 'usunięto wsparcie dla eugeniki.

Wreszcie lepsze zrozumieniegenetykai pomysły na temat ewolucyjne podstawy filantropii i współczucia usunęli podstawę filozofii „zjadania psa”.

Problemy z terminem

Całe życie jest walką.

Sam termin „społeczny darwinizm” był w dużej mierze używany jakoepitet, zwłaszcza po II wojna światowa , i został bardzo spopularyzowany przez historykaRichard Hofstadter, a mianowicie przez jegoDarwinizm społeczny w myśli amerykańskiej. Rewizjoniści argumentowali, że praca Hofstadtera spowodowała, że ​​termin „społeczny darwinizm” został błędnie skojarzony ztylkolaissez-faire i błędnie przywoływana jako synonim eugeniki. Sam Hofstadter nakreślił dwie formy `` społecznego darwinizmu '' - `` darwinizm laissez-faire '' i ``kolektywistaDarwinizm.' Pierwszą mogliby reprezentować tacy jak Spencer i Galton, a drudzy nazistowscy biolodzy pod wpływem takich postaci jak Ernst Haeckel. Jednak nawet to wytyczenie wciąż w pewnym sensie łączy w sobie przeciwstawne tony myśli. Na przykład Spencer był również pod silnym wpływem lamarckowskich koncepcji ewolucji, podczas gdy Galton był zagorzałym przeciwnikiem Lamarcka.

Lewica przyjęła także poglądy, które można nazwać formami „społecznego darwinizmu”. Na przykład eugenika znalazła szerokie poparcie wśródEra progresywnapostaci i prezydentów, takich jak Theodore Roosevelt iWoodrow Wilson.Pyotr kropotkin, założycielem anarcho -komunizm, był pod silnym wpływem ewolucji darwinowskiej, ale twierdził, że jest wspieranyaltruizmi raczej współpraca niż rywalizacja w jegoWzajemna pomoc: czynnik ewolucji. Peter Singer opowiedział się za czymś, co nazywa „darwinowską lewicą”.

Rzeczywiście, idee ewolucyjne były wykorzystywane do wspierania niemal każdej ideologii od czasu (a nawet wcześniej) opublikowania pracy Darwina. Jednak „społeczny darwin-Lamarck-Malthus-Spencer-Galton-Haeckel-Kropotkin -izm” nie schodzi z języka tak łatwo, jak „społeczny darwinizm”.

O co w ogóle chodzi?

Darwinizm społeczny opiera się na dwóch przesłankach: istnieje ciągła walka o przetrwanie w przyrodzie, a przyroda jest właściwym przewodnikiem dla strukturyzacji społeczeństwa. To nie jestnaukowypomysł w ogóle, ponieważ nie jest to oświadczenieco jest raczej stwierdzeniem o tym, co według niektórych „powinno” być.

Darwinateoria ewolucjiprzeznaturalna selekcjaopisuje rozmnażanie się cech dziedzicznych ze względu na różny „sukces” organizmów w rozmnażaniu. Oparcie filozofii moralnej na doborze naturalnym ma tyle samo sensu, co oparcie moralność na teoriigrawitacyjnysukces: skały staczające się najdalej są najlepszymi skałami.

Co więcej, społeczeństwa nie rozmnażają się jak organizmy biologiczne: rozwijają się w czasie, a udane cechy, które rozwijają, pozostają z nimi. Jako taki „społeczny lamaryzm” byłby prawdopodobnie lepszym słowem na określenie tego, co jest opisywane.

Społeczny darwinizm jest w zasadzie aokrągły argument. Grupa, która zyskuje władzę, może twierdzić, że jest „najlepiej dopasowana”, ponieważ jest u władzy, ale wtedy grupa twierdzi, że jest u władzydlategojest to „najlepsze dopasowanie”. Każda grupa u władzy może użyć argumentów darwinizmu społecznego, aby się usprawiedliwić, nie tylko grupy prawicowe, takie jakfaszyści. Komuniści mogą twierdzić, że komuniści najlepiej pasują wszędzie tam, gdzie rządzą komuniści (istnieje długa historia skrajnie lewicowej ideologii odwołującej się do ewolucji, aby argumentować, że klasa robotnicza jest bardziej dopasowana, a burżua jest ich bezużytecznymi `` pasożytami '' - jest to teraz w większości zapomniane ponieważ poglądy prawicowe były bardziej widoczne). Jak na ironię, wielu eugeników i innych rasistów będzie się przy tym upierać DA JEWWS! potajemnie u władzy , ale nigdy nie użyje tej logiki, aby twierdzić, że Żydzi są „najlepsi”.

Zwolennicy

Biorąc pod uwagę niektóre cele darwinizmu społecznego - nieuniwersalna opieka medyczna, nieskrępowany kapitalizm, leseferystyczna polityka rządu, silne siły militarne irasowy separacja- być może dziwne, że plik Prawo religijne użyj filozofii jakowarczące słowo. Wydawałoby się, że ładnie pasuje do ich ideałów. Z drugiej strony może to być przykład projekcja psychologiczna lub tylko dlatego, że widzą nazwę „Darwin” i tak się wściekają, że ignorują resztę. Duże ironia tutaj jest to, że religijna prawica odrzuca biologiczny darwinizm, jednocześnie popierając darwinizm społeczny pod inną nazwą.

De factoSpołeczne argumenty darwinowskie, takie jak argumenty autorów Krzywa dzwonowa , może być również używany jako rodzaj pliku pseudonaukowe społeczno-ekonomiczne uzasadnienie, dlaczego bogaci są bogaci (bo są jakby mądrzejsi), a biedni są biedni (zbyt głupi, aby zarabiać więcej pieniądze ). Takie pojęcia skutecznie stają się rodzajem „biologicznego”karma'argument na rzecz status quo, gdy jest używany jakomachanie ręką 'wyjaśnienie' do uprawyNierówność ekonomiczna, zwykle oparte naroszczenieże ten wzrost nierówności odzwierciedla głupich biednych ludzi, przewyższających inteligentnych bogatych.

Neoreakcjonariusze i ' alt-right w szczególności typyateistajedne, często otwarciezidentyfikowaćjako społeczni darwiniści lub jako „ewolucyjni konserwatyści” ( Steve Sailer jako jeden przykład). Ci ludzie twierdzą, że ewolucja oznacza realizm rasowy ”, ponieważ różne rasy ewoluowały w różnych warunkach, a zatem rasowy egalitaryzm jest antynaukowy. Zwykle są znacznie młodsi i mają większą wiedzę techniczną niż zwolennicy prawicy religijnej, więc jest możliwe, że Partia Republikańska i / lub ruch konserwatywny ostatecznie zmienią kierunek w ich kierunku. Te pomysły nie są nowe (Thomas CarlyleiRagnar Rudobrodymiał wiele takich samych poglądów), ale wydaje się, że przechodzi odrodzenie.

Facebook   twitter