Dosłowność biblijna

Oczywiście nie stanowi to problemu dlaSuprematystów KJV.
Lekkie czytanie z epoki żelaza
Biblia
Icon bible.svg
Gabbin 'z Bogiem
Analiza
Zabiegać
Liczby
Jeśli po prostu zamkniesz oczy i zatykasz uszy
Do wiedzy zgromadzonej przez ostatnie dwa tysiące lat
Następniemoralnie, Zgadnij co? Jesteś wolny
DziękujęChrystusmusisz tylko czytać jedna książka
- Tim Minchin ,Dobra książka

Dosłowność biblijna jestteologicznypogląd, że należy wziąć pod uwagę zawartość Biblia dosłownieprawdziwei 'nieomylny' .Tekstnie jest (zgodnie z tym poglądem) interpretowane jako alegoria,literaturalub mitologia i jest bez winy w swoich roszczeniach, nienagannie prawdziwe we wszystkich sprawach. Dosłowność stanowi podstawę dla kilku różnychpseudonaukowepozycje, takie jakkreacjonizm młodej Ziemi,teoria potopu, geocentryzm ipłaskoziemizm. Dosłowność biblijna zastosowana w historii również usprawiedliwiony niewolnictwo, a także wzmacnianierasowy segregacja, Prawa Jima Crowa , iApartheid(Dz 17:26). Literaliści biblijni mogą znaleźć poparcie zarówno dla monarchii, jak i dla republik teokratycznych. Wybieraj.

Wiara w literalizm biblijny wymaga tegoignoruj ​​lub zaprzeczajogromne ilości nowoczesnychnaukai dowody potwierdzające, a także zastąpić udowodnione ,racjonalnywyjaśnienia z różnymi wersjami „Goddidit”. Nacisk na proste dosłowne znaczenie może również przesłaniać większe punkty, którepisma święteprzekazać, takie jakmorałlekcje lub dowody Bożego miłosierdzia. Wiara w dosłowność często wiąże się z odwołaniem się do pliku 'zdrowy rozsądek' interpretacja Biblii, którą każdy może zobaczyć na własne oczy, jednocześnie promując oficjalną, dosłowną interpretację religijną autorytet . (W końcu niektóre fragmenty biblijne mogą wydawać się niejasne tysiące lat po ich pierwotnym utworzeniu). Nawet ignorowanie hipokryzja roszczenia sobie indywidualnie interpretowanego dosłowności przy jednoczesnym promowaniu oficjalnej linii dosłowności partii, inne problemy literalizmu biblijnego obejmują:

 • poleganie na (na przykład)King James VersionBiblii i ignorując liczne problemy z Tłumaczenie Biblii
 • niezrozumienie przez świeckich czytelników kontekstów kulturowych, w których pisano lub umieszczano poszczególne teksty biblijne (często oskarżając krytycy zwyrwanie wersetów biblijnych z kontekstu)
 • zbieranie wiśni które fragmenty Biblii traktować dosłownie, a które metaforycznie
 • ignorowanie sprzeczności w samej Biblii
 • interpretacja nie jest sprzeczna z rzeczywistością

Niedawne badanie opinii publicznej Gallupa (2017) wydaje się sugerować, że w USA literalizm biblijny powoli spada na rzecz bardziej racjonalnego przekonania, że ​​Biblia składa się z „bajek, legend, historii i przykazań moralnych spisanych przez człowieka”.

Zawartość

Dosłowność vs nieomylność vs nieomylność

Ach, tak - czasami Biblia jest tym słowemBoga. Czasami to słowoczłowieka. Czasami jest to słowodwóch lub więcejale.CzasamiBiblia jest dosłowna iczasamijest po prostu symboliczna.
-Penn Jillette, w odpowiedzi na chrześcijan, którzy starają się jednocześnie jeść i trzymać ciasto dosłownie

Ważne jest, aby odróżnić pokrewne, ale oddzielne koncepcje literalizmu biblijnego, biblijnej nieomylności i biblijnej nieomylności. Niektóre są używane zamiennie w zależności od tego, kogo zapytasz. Ale stosując ścisłe definicje ze względu na precyzję, są one różne - wiele podstaw doktrynalnych lub wyznań kościołów i zorganizowanych sekt wymaga, aby wyznawcy postrzegali Biblię jako `` nieomylną '', ale nie wspierają dosłownych interpretacji, takich jak kreacjonizm .

 • Interpretacja własna: Najbardziej ekstremalna forma, to dowodzi, że istnieje pojedyncze prawdziwe znaczenie, które będzie oczywiste dla każdego „prawdziwie” wierzący po prostu czytając tekst. Zazwyczaj tworzy to nadmiernie dosłowne czytanie, które traktuje tekst tak, jakby był danymi naukowymi; wszystkie pozorne sprzeczności będą uważane za zgodne z faktami i „zharmonizowane”, mając to na uwadze. Taka postawa może uznać określone tłumaczenie za jedyne poprawne (np. Jack Chick rozważane tylko Biblia Króla Jakuba jest prawdziwa ). Często jest krytykowany przez mniej szalonych literalistów, takich jakwielbienie Biblii zamiast Boga.
 • Dosłowność biblijna: Podejście dosłowne oznacza, że ​​czyta się Biblię w jasny i bezpośredni sposób, starając się dostrzec pierwotny zamiar autora lub autorów. Literaliści biblijni uważają, że pierwotni autorzy Biblii inspirowali się Duchem Świętym i sporządzali pisma w różnych gatunkach i stylach literackich tego okresu. Dlatego literaliści biblijni akceptują, że na przykład poezja i alegoria w Biblii są dosłownie prawdziwe, ale niekoniecznie muszą być napisane jako dokument historyczny. Badają okoliczności Pisma Świętego, aby ustalić, jak należy je rozumieć.
 • Biblijna nieomylność: To jest podstawa, że ​​Biblia po prostu nie zawiera żadnych błędów. Istnieje subtelna, ale ważna różnica między tym a historyczną dokładnością, ponieważ historie można interpretować jako alegoryczne, ale ich znaczenie pozostaje prawdziwe.
 • Nieomylność biblijna: Najmniej radykalne stanowisko. Uważa, że ​​Biblia jest nieomylnym źródłem w kwestiach wiara i odkupienia, ale nie w kwestiachnaukai historia . Ci ludzie mogą być skłonni zaakceptować fakty naukowe, takie jak ewolucja jako prawda.

Rzeczywista interpretacja tych pytań zależy ponadto od różnych wyznań iteologicznyszkoły myślenia.

inne poglądy

Popełniają błąd, łącząc swoją wiarę w swoją religię z faktycznymi doktrynami. To nie są oparte na faktach historie, które należy traktować jako wydarzenia historyczne, to naprawdę opowieści o tym, jakmypowinien żyćnaszzyje. To homilie moralne. Co możeja osobiściewyjdź z Biblii dlaja,dzisiaj.To jesto czym są te historie. A brać je dosłownie jest; Jesteś mija się z celem Biblii!
- Michael Shermer

Wiele grup chrześcijańskich, takich jakKościół katolickiuważają, że Biblia jest nieomylna w swoich duchowych i moralnych naukach, ale może być niedokładna, jeśli chodzi o historię. W przeciwieństwie do tego stanowiska, literaliści biblijni uważają, że Biblia przedstawia prawdziwą historię począwszy od Genesis.Niektórzy chrześcijanie argumentowaliby, że faktem życiowym koniecznym jest to, że wątpienie we własną religię i we wszystko, czego nauczyliśmy się od rodziny, jest najważniejszym krokiem, jaki można zrobić, aby żyć życiem wzorowego chrześcijanina.

Wielu wykształconych chrześcijan, którzy nie wierzą w literalizm biblijny, utrzymywałoby, że interpretuje Biblię dosłownie, a tym samym daje ludobójcze tendencje Stary Testament pierwszeństwo przed miłością i współczuciemJezus Chrystusw Nowy Testament , jest zasadniczo błędne. Niektórzy posuną się nawet dalej, mówiąc, że centrum wiary powinien być Jezus Chrystus, jak oświetla Biblia. Dlatego uczynienie Biblii centrum wiary, a nie Jezusa i jego przykazań, by kochać ludzkość i troszczyć się o nią, jestforma bałwochwalstwai głęboko grzeszne.

Mnóstwo problemów

To mityczna opowieść i nic więcej. Im więcej dowiadujemy się o archeologii i historii w czasach biblijnych, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że większość rzeczy w Biblii to fikcja.
- Michael Shermer
Tak, osioł się odezwał, weź to dosłownie lub idź prosto do piekielnego dupka.

Istnieje wiele problemów związanych z nieomylnością Biblii.

Nauka

Zobacz główne artykuły na ten temat: Dowody przeciwko niedawnemu stworzeniu ,Dziedziny nauki, które musisz zignorować, aby uwierzyć w kreacjonizm młodej Ziemi, i Biblijne błędy naukowe

Pierwszy i najbardziej oczywisty problem z biblijną nieomylnością polega na tym, że nauka całkowicie i całkowicie sfałszowała ją, gdy wypowiada się o świecie przyrody. Teraz wiemy, że Ziemia jestdalekostarsze niż 6000 lat, że wiele gatunków życia rozwijało się powoli dzięki mechanizmom ewolucja i że znane duchy i czarodzieje - do których Biblia odnosi się tak, jakby byli prawdziwi - nie mają żadnego wpływu na świat.

Jednak nieerrantiści biblijni nie otrzymali tej notatki i wysłali zespoły tzw naukowcy zajmujący się stworzeniem uderzyć 'naukowy' podważają nieomylność Biblii i bez podstaw kwestionują uczciwość prawdziwych naukowców.

Niehistoryczność

Zobacz główny artykuł na ten temat: Pseudoarchaeology § archeologia biblijna
A kto jest na tyle głupi, by przypuszczać, że Bóg, na wzór rolnika, zasadził raj w Edenie na wschodzie i umieścił w nim drzewo życia, widoczne i namacalne, tak że smak owocu przez zęby ciała zyskały życie? i znowu, że był uczestnikiem dobra i zła, przeżuwając to, co zostało zabrane z drzewa? A jeśli mówi się o Bogu, że idzie wieczorem do raju, a Adam chowa się pod drzewem, to nie sądzę, aby ktokolwiek wątpił, że te rzeczy w przenośni wskazują na pewne tajemnice, a historia miała miejsce pozornie, a nie dosłownie.
- Źródło , ojciec wczesnego kościoła

Oto kawałekrewizjonizm historyczny. Literaliści biblijni nalegają na dosłowną interpretację Księgi Rodzaju: „Księga Rodzaju 1-11 jest oparta na faktach”. Jeszcze kilka Ojcowie Kościoła , włącznie z Święty Augustyn , zostały zapisane jakonieinterpretując Księgę Rodzaju dosłownie, a ortodoksyjni chrześcijanie najwyraźniej mogli nie zgadzać się w tej sprawie. Gdyby literalizm biblijny był tak `` integralną '' częścią Kościoła w tamtych wczesnych dniach, grono prawych wiernych nazwałoby tych ludzi heretykami, zamiast upamiętniać ich jako Ojców Kościoła ikanonizowaniewiększość z nich. Nawet niereformatorzywziął Biblię w najbardziej dosłownym sensie; pewny kalwiński pisarze stosowali alegoryczną metodę interpretacji.

Zwolennicy Biblii jako dosłowności historia -książka może przeoczyć aktualność pisania historii w starożytności. Historia rozumiana w XXI wieku - zawierająca sprawdzalne relacje z wydarzeń analizowanych i interpretowanych z zachowaniem równowagi i ostrożności - prawie nie istniała przed XVIII wiekiem. Z drugiej strony, pisanie historii starożytnej w dużej mierze obejmowało:

 • Uwierz lub nie opowieści podróżników (np Herodot )
 • moralizujące mikstury literackie (jak np polybius lub z suetonius )
 • hagiograficzne biografia (jak życie Alexander lub z Rolniczy )
 • mityi legenda s (jak te z Homer lub z Livy )

Jako produkt starożytności, `` historia '' w tekstach biblijnych (w przeciwieństwie do (na przykład) prawa i proroctwa ) ogólnie przypomina:

Całość stanowi część gatunku historii literatury, ale niewiele z tego literalnej historii.

Pozycja biblijna

Zawsze (jak dotąd) zdarzało się to, że kiedy nauka stwierdziła coś niezgodnego z doktryną religijną, ostatecznie doktryna uległa zmianie. Nie zdarza się, aby podjęto jakąś metodę badań religijnych, która rozwiązałaby problem; zamiast tego zachodzi proces reinterpretacji. Podczas gdy wczesny Kościół katolicki uważał, że geocentryzm był niezbędny dla doktryny chrześcijańskiej, teraz Kościół [C] znalazł sposób, aby interpretować swoje pisma święte mniej dosłownie. Należy mieć nadzieję, że idea dosłownego, sześciodniowego stworzenia jest podobnie na drodze (jak zdecydowała już większość gałęzi chrześcijaństwa).
- Mark Owen Webb

Biblia nie odnosi się do siebie jako do całości, ani też nie mogłaby tego zrobić, ponieważ jej najnowsze księgi pochodzą z pokoleń, zanim niektóre sobory kościelne zebrały i przesiały kanon Pisma Świętego. Biblia najbliżej odnosi się do samego siebie i twierdzeń o nieomylności to na przykład:2 Tymoteusza 3: 16-17, który brzmi`` Całe Pismo jest tchnięte przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do korygowania i do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był kompetentny, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła ''(ESV). Zwróć uwagę, po pierwsze, że „Pismo” w tym fragmencie odnosi się co najwyżej do starego kanonu żydowskiego, a po drugie, że nie mówi nic o nieomylności ani o żadnej podobnej koncepcji. Przejście od „wydychanego przez Boga” do „bez błędu w jednym szczególe” jest logicznym skokiem dokonanym stosunkowo niedawno. Gdyby wszechmocne bóstwo chciałoby ustanowić doktrynę nieomylności, fragment z 2 Listu do Tymoteusza powyżej mógłby z łatwością wskazać, że`` Pismo jest nieomylne i powinno być uważane za w pełni dokładne w każdym szczególe historycznym '', zamiast ogólnie mówić o tym, że Pismo Święte (jakkolwiek zdefiniowane) jest „opłacalne” lub „użyteczne”.

Ponadto wyrażenie „słowo Boże” w odniesieniu do Biblii jest pojęciem nowym i pozabiblijnym. „Słowo Boże” pojawia się wEwangelia Janagdzie odnosi się do Boga lub Jezusa, a nie do Biblii lub jakiegokolwiek wcześniej opracowanego kanonu Pisma Świętego.

Święty Paul (który miał jakieś osobiste doświadczenie w pisaniu natchnionych świętych tekstów) stwierdza: „litera zabija, ale duch daje życie” (2 Koryntian 3: 6). Czy powinniśmy traktować to biblijne stwierdzenie dosłownie? - Popieranie przez literalistów biblijnych „litery” Pisma Świętego działa przerażająco, podczas gdy odrobina natchnionej metaforycznej interpretacji ożywia. Wskazuj na hermeneutykę Źródło .

Biblijne twierdzenie o możliwości popełnienia błędu

Zobacz główny artykuł na ten temat: Biblijne sprzeczności
Autorytet Pisma Świętego jest nieuchronnie osłabiony, jeśli ta całkowita boska nieomylność jest w jakikolwiek sposób ograniczona lub zlekceważona lub odniesiona do poglądu na prawdę sprzecznego z poglądem Biblii.

MY POTWIERDZAĆ że doktryna o nieomylności była integralną częścią wiary Kościoła w całej jego historii.

MY ZAPRZECZAĆ że nieomylność jest doktryną wymyśloną przez scholastyczny protestantyzm lub reakcyjnym stanowiskiem postulowanym w odpowiedzi na negatywną, wyższą krytykę.
-Oświadczenie z Chicago w sprawie biblijnej bezbłędności

Chociaż nie ma biblijnej sugestii, że Bibliajak zostało ujawnionezawiera błędy, istnieje wyraźna wzmianka o potencjale człowieka do dodawania lub odejmowania od słów Boga lub przynajmniej jego słów w księdzeObjawienie(Zobacz też powyżej ). Objawienie 22: 18-19 czyta:

Ostrzegam każdego, kto słyszy słowa proroctwa tego zwoju: jeśli ktoś coś do nich doda, Bóg doda do tej osoby plagi opisane w tym zwoju. A jeśli ktoś odejmie słowa z tego zwoju proroctwa, Bóg zabierze mu każdy udział w drzewie życia i Świętym Mieście, który jest opisany w tym zwoju.
—NIV

Jeśli są one częścią oryginalnego, natchnionego przez Boga tekstu, to wskazują, że człowiek może potencjalnie zmienić Biblię; jeśli nie, wskazują tego człowiekazrobiłw pewnym momencie zmienić Biblię.

Zauważ, że nie mniej niż teologMarcin Lutherzalecał zmianę Biblii poprzez (na przykład) zdegradowanie Księgi Objawienia z kanonu. O tym, pastorze Czasami kanapa z Tyndale Theological Seminary pisze:

Inna sekcja, którą [Luter] umieścił na końcu swojej Biblii, zawierała dzieła Nowego Testamentu, które uważał za stosunkowo mało wartościowe (List do Hebrajczyków, Jakuba, Judę i Objawienie). W odniesieniu do tych czterech ksiąg Luter powiedział: „Miały one inną reputację od czasów starożytnych” i dlatego nie należy ich włączać do „prawdziwych i pewnych głównych ksiąg Nowego Testamentu”. […] Odnosząc się do Objawienia, Luter napisał w 1522 r., Że nie mógł znaleźć „żadnego śladu” dowodu na to, że księga „została napisana przez Ducha Świętego”. Innymi słowy, odrzucił jej boską inspirację.

Kanon biblijny

ODRZUCAMY, aby wyznania wiary, sobory lub deklaracje Kościoła miały autorytet większy lub równy autorytetowi Biblii.
- Oświadczenie z Chicago o nieomylności biblijnej

Dobrze jest powiedzieć: „Biblia nie zawiera błędów”. Ale potem pojawia się pytanieCo to jest Biblia? Ponieważ Biblia składa się z wielu ksiąg, a nie z jednej jednostki,któryksiążki są dosłownie prawdziwe, to wielka sprawa. Biblijny kanon nie został naprawiony. Jak wspomniano powyżej, w Wieku Apostolskim tak naprawdę nie było Biblii, o której można by mówić poza starym kanonem żydowskim; znaczące spory dotyczące kanoniczności zostały rozstrzygnięte dopiero kilka wieków później i nie zostały rozstrzygnięte przez „Biblię”, ale przez ekumeniczne sobory kościelne.

Następnie podczas reformacji protestanckiej siedem całych książek nie w hebrajski Biblia została wycięta z kanonu.Marcin Lutherwytnij jeszcze cztery (Hebrajczycy,James,Judei Objawienie ) głównie ze względu na zawarte w nich wersety, które zaprzeczały jego poglądom teologicznym.

Czym więc jest Biblia? Czy reformatorzy mieli rację, odcinając deuterokanon? Czy Luter miał rację w swoich racjach? Wydaje się, że podważa to całą koncepcję biblijnej nieomylności, wprowadzając czynnik omylnego ludzkiego osądu. Jeśli książka jest błędnie ujęta w kanonie, literaliści są materialnymi heretykami; jeśli książka jest błędnie wykluczona, literaliści zaprzeczają nieomylności części Biblii, a zatem koncepcja biblijnej nieomylności staje się bezużyteczna.

Rzeczywiście, jako ojciec kościoła Augustyn z Hippony sam podsumował kwestię biblijnej nieomylności w liście do Święty Hieronim :

Ze swojej strony wyznaję waszej miłości, że służy tylko te Księgi Pisma Świętego, które są obecnie nazywane kanonicznymi że nauczyłem się okazywać taki zaszczyt i cześć, że najmocniej wierzę, że żaden z ich pisarzy nie popełnił żadnego błędu. A jeśli w tych Księgach napotkam coś, co wydaje się sprzeczne z prawdą, nie zawaham się dojść do wniosku, że albo tekst jest błędny, albo że tłumacz nie wyraził znaczenia tego fragmentu, albo że ja sam nie rozumiem.

Katolicy i prawosławni odpowiadają na te pytania w ten sposób: istnieje koncepcja „Świętej Tradycji”, która jest utrzymywana w Kościele. Święta Tradycja jest na równi z Biblią pod względem autorytetu, a biblijny kanon jest częścią tej tradycji.

Jednak literaliści biblijni odrzucili tę koncepcję tradycji. PonieważOświadczenie z ChicagoSamo mówi: „Rolą Kościoła było rozeznanie kanonu, który Bóg stworzył” - a Kościół, jak przyznają sami literaliści, był w stanie w pełni popełnić błąd w tej sprawie. W pewnym sensie tworzenie błędnej Biblii z nieomylną treścią.

Możesz przeczytać więcej w naszym głównym artykule, Apokryfy .

Wersety metaforyczne

Mówię do nich w przypowieściach.
- Jakiś facet którzy nie wiedzieli, że Biblię należy traktować dosłownie

Niektóre wersety biblijne takOznaczałobyć metaforycznym; niektóre nie. W jaki sposób literalista biblijny może je rozróżnić?

Szczególnym przypadkiem powyższego problemu z interpretacjami jest problem z rozstrzygnięciem, które wersety miały być brane dosłownie, a które nie. PlikOświadczenie z Chicagoprzyznaje, że wielu fragmentów Biblii nie należy traktować dosłownie: „Na przykład przypowieści nie należy traktować jak kroniki, a poezji nie należy interpretować tak, jakby była prostą narracją”.

Ale co należy czytać prosto, a co jako wiersz, alegorię,itp.? Literaliści (na przykład,Philip J. RaymentzMagazyn wiedzy) twierdzić, żejest „jasne” lub „oczywiste”, co należy rozumieć dosłownie, a co nie; wOświadczenie z Chicagowyraża się to jako poparcie dla „krytyki gatunkowej” lub systematycznych prób ustalenia, które wersety należą do jakich gatunków literackich.

Na nieszczęście dla ludzi, którzy twierdzą, że są „klarowne” lub „oczywiste”, podczas gdy krytyka gatunkowa rzuciła trochę światła na tę sprawę, jestogromnybrak zgody co do tego, co jest dosłowne, a co nie. Przykładem jest Księga Objawienia: podczas gdy większość chrześcijan, w tym niektórzy literaliści, postrzega Objawienie jako ewidentnie alegoryczne i używające „apokaliptycznej symboliki”, inni literaliści propagują Nowy porządek Świata teorie spiskowe, w których twierdzą, że Antychryst wkrótce wprowadzi bezgotówkową gospodarkę, w której ludzie będą musieli płacić za rzeczy za pomocą implantu, który przyjmie postać `` znaku w ich prawej ręce lub na ich czołach '' ( Objawienie 13:16 ).

Problem oddzielenia metaforycznych fragmentów Pisma od tych dosłownych dotyczy większości religii posiadających własne pismo, a apologeci mają skłonność do przesuwanie słupków bramki w obliczu tego problemu był szczególnie sparodiowany przez Zach Weiner zPłatki śniadaniowe w sobotę rano. Chociaż nie odnosi się jednoznacznie do konkretnej religii, ładnie ujmuje tę kwestię.

Stabilność Ziemi

Weź rok 1500 AD jako przybliżoną linię podziału. Przed tą datą nikt nie sugerował, że odniesienia do stałości Ziemi i ruchu Słońca mają charakter przenośny. Wszyscy myśleli, że Słońce codziennie krąży wokół Ziemi, tak jak mówi Biblia. Po pewnym czasieburzliwy okres przejściowy, podczas którego ci, którzy myśleli, że może to być tylko język figuratywny w Biblii, często mieli kłopoty z zasugerowaniem tego, okazuje się, że prawie wszyscy - z wyjątkiemwspółcześni geocentryści- zgadza się, że Ziemia jest planetą, a język biblijny nie jest przecież dosłowny. W istocie mogło mieć to charakter graficzny, ale trudno jest utrzymywać, że jest „jasne” lub „oczywiste”, jeśliwszyscyprzez 2000 lat lub więcej (od pierwszych czytelników Biblii w 500 rpne lub wcześniej do 1500 rne, nie wspominając o dzisiejszych współczesnych geocentrystach) uważał, że jest to dosłowne.

HolySpirit

POTWIERDZAMY, że rozumienie Pisma Świętego nie zależy od wiedzy biblistów. ODRĘBUJEMY, aby ktoś ignorował owoce technicznego studium Pisma Świętego przez biblistów.

Norman L. Geisler, jeden z sygnatariuszyOświadczenie z Chicago w sprawie biblijnej hermeneutyki, wyjaśnia powyższe stanowisko w następujący sposób, ujawniając, że ma ono raczej podstawę polityczną niż doktrynalną, podobnie jak uzasadnienieKonserwatywny projekt biblijny(wraz z przerażającymi cytatami dookołaekspertów):„Nie jest się zależnym od biblijnych„ ekspertów ”, jeśli chodzi o zrozumienie podstawowych prawd Pisma Świętego ... Jeśli bowiem zrozumienie świeckich zależy od nauczania ekspertów, wówczas protestanccy eksperci interpretacyjni zastąpią nauczanie katolickich księży rodzaj nauczania magisterium protestanckich uczonych.Mając to na uwadze, z tym pomysłem wiążą się co najmniej dwa problemy.

Po pierwsze, jeśli spojrzeć na to z jakiejkolwiek racjonalnej perspektywy, można to dostrzeckieruneklaik potrzebuje pomocy ekspertów, aby zrozumieć Biblię; gdyby ktoś podniósł kopię Biblii, którą znalazł na pustyni i przeczytał ją od deski do deski (coś, co niewielu zrobi, a niektórzy nie mogą), obecne stanowiska doktrynalne są wynikiem dwóch tysiącleci myśli teologicznej, która izolowany czytelnik Biblii nie mógł odtworzyć we własnej głowie, nawet przyzwalając, że większość tej teologii opiera się wyłącznie na Biblii. Tak nie jest: trzeba mieć przynajmniej pewne doświadczenie w filozofii zachodniej i historii tamtych czasów, aby zrobić to właściwie.

Niektórzy literaliści biblijni odpowiedzą na taką krytykę mówiąc:HolySpiritDidIt': mówi się, że Duch Święty wypełnia luki umożliwiające każdemu zrozumienie Biblii. PlikOświadczenie z Chicagooprawia to jako,„Duch Święty, Boski Autor Pisma Świętego, zarówno poświadcza to nam poprzez swoje wewnętrzne świadectwo, jak i otwiera nasze umysły na zrozumienie jego znaczenia”.Jednak sama Biblia jest ostatecznym środkiem poparcia dla takich twierdzeń, wprowadzając element kolistość : nadal potrzeba ekspertów, którzy powiedzą mu, że „HolySpiritDidIt”.

Jednakże, nawet jeśli Święty Duch Zrobił, istnieje drugi problem z tym stanowiskiem, przynajmniej w odniesieniu do Starego Testamentu: historycznieniktinterpretował Biblię niezależnie od grona ekspertów. Przed czasami Jezusa Żydzi utrzymywali znaczną część swojego prawa religijnego w ustnej tradycji komentarzy, które zostały skodyfikowane w Talmudzie dopiero kilka wieków po śmierci Jezusa w odpowiedzi na zniszczenie Drugiej Świątyni. W czasach Jezusa „uczeni w Piśmie i Faryzeusze `` byli odpowiedzialni za debatowanie i nauczanie ludu prawa i chociaż Jezus potępił hipokryzję tych ekspertów, przyznał (Mateusza 23: 3), że prawidłowo nauczali prawa. Od epoki apostolskiej aż do reformacji protestanckiej, podobnie, zarówno w katolicyzmie, jak i prawosławiu wschodnim istniały sobory ekumeniczne, które rozstrzygały spory teologiczne i niezależnie od Biblii w kościele rozstrzygały idee „Świętej Tradycji”.

Należy zwrócić uwagę na trzecią (choć nieco słabszą) kwestię: sugerowanie, że Duch Święty jest konieczny do zrozumienia Biblii, wydaje się sugerować, że Biblia jestnieDosłownie prawda. Zamiast tego oznaczałoby to, że połączenie tego, co jest w Biblii i tego, co Duch Święty sprawia, że ​​rozumiesz, jest dosłownie prawdziwe jako połączona jednostka. Ale oczywiście, ponieważ Duch Święty przemawia do poszczególnych osób (w przeciwieństwie do transmisji na całym świecie), wciąż pozostaje nam coś, co sprowadza się do indywidualnej interpretacji Biblii lub przynajmniejbłąd homunkulusa.

Problematyczna „autointerpretacja”

Zobacz główny artykuł na ten temat: Biblijne sprzeczności
POTWIERDZAMY, że tekst Pisma Świętego należy interpretować w sposób gramatyczno-historycznyegzegeza, biorąc pod uwagę jego formy i środki literackie, i że Pismo ma interpretować Pismo. POTWIERDZAMY, że znaczenie wyrażone w każdym tekście biblijnym jest pojedyncze, określone i ustalone.
- Oświadczenie z Chicago o nieomylności biblijnej
Ta sama Biblia - która według biblistów jest jasna i harmonijna - wywołuje rozbieżne zrozumienie wśród inteligentnych, szczerych, zaangażowanych czytelników na temat tego, co mówi na większość interesujących tematów. Krótko mówiąc, znajomość nauk „biblijnych” charakteryzuje sięwszechobecny pluralizm interpretacyjny. … W kluczowym sensie po prostu nie ma znaczenia, czy Biblia jest wszystkim, co teoretycznie twierdzą biblicyści, jeśli chodzi o jej autorytet, nieomylność, wewnętrzną spójność, przejrzystość i tak dalej, ponieważ w faktycznym funkcjonowaniu Biblia wytwarza pluralizm interpretacji.
- Christian Smith

Zgodnie z politycznym sprzeciwem literalistów biblijnych wobec idei, że eksperci sąpotrzebneaby interpretować Biblię, utrzymują, że Biblia ma tylko jedną poprawną interpretację i że ta interpretacja jest oczywista. Porównaj ten pogląd z bardziej elastyczną metodologią wyższa krytyka , która stara się zrozumieć Pismo Święte w kontekście historycznym jego pierwotnego znaczenia dla autora i odbiorców, zamiast traktować Pismo Święte jako natchnione przez Boga i niezdolne do błędu. Tam, gdzie literaliści traktują Pismo Święte jako objawienie, uczeni stosujący wyższą krytykę starają się traktować je jako dokument historyczny.

Analiza Biblii w jej oryginalnych językach i uwzględnienie kontekstu historycznego może prowadzić do dosłownych odczytów różniących się od tego, co jest „oczywiste” w tekście. Na przykład „Clobber Passages” (np 1 Koryntian 6: 9-11 ) są często cytowane jako dowód absolutności i trwałości Biblii nietolerancja homoseksualizmu . W większości tłumaczeń na język angielski fragmenty te nie pozostawiają miejsca na elastyczność ani metaforyczną interpretację, stąd ich użycie przez literalistów biblijnych do `` przebicia '' jawnie queerowych ludzi, którzy ośmielają się wierzyć, że zostali stworzeni na obraz Boga (zgodnie zRodzaju 1:27).

Jednak współczesna koncepcja orientacji seksualnej nie istniała w czasach biblijnych, a dosłowne odczytanie fragmentów Clobber w Starym Testamencie pokazuje, że potępiają homoseksualistówdziejejako rytualnie nieczyste zachowanie (używając tego samego hebrajskiego słowa,to'ebah, który dyskredytuje mieszane tkaniny i kobiety menstruujące ). W Nowym Testamencie Paweł potępiaseks gejowskijako forma bałwochwalstwa (List do Rzymian 1), ponieważ był wówczas kojarzony z pogańską świątyniąprostytucja. Zamiast używać popularnego greckiego słowa oznaczającego mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (paiderasste) posługuje się neologizmemarsenokoitai, który przez wieki był interpretowany jako wszystko, od przestępcy seksualnego po męską prostytutkę do masturbator .

Literaliści biblijni, którzy rozszerzają te fragmenty, by potępić współczesnośćdziwnytożsamości i relacje (które nie są opisane w Biblii) w rzeczywistości opowiadają się za niedosłowną interpretacją tekstów.

Sama Biblia nie zgadza się z jakimkolwiek sztywnym podejściem do jej interpretacji według jakiegoś „oczywistego”, dosłownego znaczenia.

Księga Rodzaju 16-17 opowiada historię miłosnego trójkąta pomiędzy Abraham , jego żona Sarah i jej służebnica Hagar. Sara wydaje się bezpłodna i mówi Abrahamowi, aby miał dziecko z Hagar, co robi. Kilka lat później Bóg zawiera przymierze z Abrahamem w zamian między innymi za dziecko z Sarą.

W 4 rozdziale Listu do Galacjan św.Paweł nadaje tej historii zupełnie nową alegoryczną lub przenośną interpretację, która idzie w parze z historią dosłowną: syn Hagar, Ismael, reprezentuje niechrześcijan w niewoli Prawa Mojżeszowego, podczas gdy syn Sary, Izaak, przedstawia chrześcijan uwolnionych spod prawa przez nowe przymierze. Zatem zgodnie z samą Biblią, przynajmniej niektóre jej części mogą być interpretowane w sposób nieoczywisty, niezamierzony przez ich pierwotnych autorów.

Ks. John Whiteford, ewangelik, który przeszedł na prawosławie, tak powiedział o idei, że `` Pismo ma interpretować Pismo '':

Protestanci, którzy chcą uczciwie ocenić obecny stan świata protestanckiego, muszą zadać sobie pytanie, dlaczego, skoro protestantyzm i jego podstawowa nauka Sola Scriptura są od Boga, to spowodowało, że ponad dwadzieścia tysięcy różnych grup, które nie są zgodne co do podstawowych aspektów tego, co mówi Biblia, lub co to w ogóle znaczy być chrześcijaninem? Dlaczego (jeśli Biblia jest wystarczająca niezależnie od Świętej Tradycji) może Baptysta , doświadkowie Jehowy, doCharyzmatycznyi ametodystawszyscy twierdzą, że wierzą w to, co mówi Biblia, a jednak żaden z nich nie zgadza się z tym, co mówi Biblia?

Jakie zasady?

W tym przypadku nie chodzi o to, kto jest lub nie jestfundamentalista. Chodzi o ludzi ukrywających się za twierdzeniem, że czytają Biblię dosłownie, czego i tak nikt nie robi. Wspaniały przykład można znaleźć wśród tych, którzy twierdzą, że podążają za każdym słowem Biblii i używają tego twierdzenia, aby wyjaśnić, że odrzucająhomoseksualizmi czary , ale nie ma problemu z naruszeniem równie biblijnych zakazówwieprzowinalub gotowanie na sabat . Oczywiście wskażą na nowy werset, który rozszerza zakaz na pierwsze dwa i uwalnia ich od drugiego zestawu zakazów. Ale to jest posunięcie interpretacyjne, a to oznacza, że ​​oni nie są już literalistami [.]
—Brad Hirschfield

Biblia ma wiele zasad, z których wiele jest sprzecznych. Jedyny sposób, żeby wiedziećktórytych, których należy przestrzegać (niejedzenie wieprzowiny, zabijanie homoseksualistów) jestinterpretowaćBiblia. Oznacza to, że ludzie wykraczają poza zwykłą dosłowność i wkraczają na pole krytyki biblijnej.

Wojna teologiczna

W najlepszych tradycjachwewnętrzny konflikt między chrześcijanami,BiskupiEmerytowany biskupJohn Shelby Spongprzemawia za odrzuceniem literalistów biblijnych jakoheretycy.

Twierdzenia o dosłowności biblijnej

Jednak liczne organizacje chrześcijańskie twierdzą, że Biblia jest traktowana dosłownie Odpowiedzi w Genesis przepisuje „dosłownie” jakow prosty lub bezpośredni sposób. Ale to stwierdzenie nie może być oczywiście prawdziwe we wszystkich przypadkach, ponieważ jeśli chodzi o fragmenty biblijne, które Odpowiedzi w Genesis czytają wbezpośrednisposób, są bardzo wybredni. Kto mógłby sobie nawet wyobrazić, że faktycznie biorąJeremiasza 17:10,Psalm 139: 23, i Rzymian 8:27 dosłownie? Wszystkie trzy wersety, czytane wyraźnie, sugerują, że Bóg musi Szukaj z ludzkich serc, aby je poznać. Zasadniczo nie jest nim biblijny Bóg wszechwiedzący , choć jakieśkonserwatywnyChrześcijańska matka chciałaby, żeby jej syn tak pomyślał (żeby go powstrzymać masturbuje się ).

To samo błędne twierdzenie pojawia się na Mam pytania strona internetowa, przeciwnik wszystkiego z datowanie węglowe do człowieka / szympansaDNAdowody na wspólne pochodzenie wszystkich naczelnych. Oni interpretują Jakub walka z Jahwe jako pewnego rodzaju alegorię głupie gadanie miało to przypomnieć chrześcijanomchociaż możemy walczyć z Bogiem i Jego wolą za nas, w rzeczywistości Bóg jest tak bardzo dobry. Jako wierzący w Chrystusa możemy z Nim walczyć w samotności nocy, ale o świcie nadejdzie Jego błogosławieństwo.Tak, zgadza się, rozdział 32 Księgi Rodzaju jest właściwie lepiej zinterpretowany jako pozostałość źródła Jahwistycznego, opisującego Jahwe jako postać antropomorficzną, zarówno fizycznie (Rodzaju 3: 8,Rodzaju 11: 5,Wyjścia 17: 7) lub mentalnie (jak wtedy, gdy Abraham targuje się z Jahwe o los Sodomy i Gomory lub kiedyExodus, Jahwe, rozgniewany brakiem wiary Izraelitów, grozi zniszczeniem ich wszystkich i zamiast tego wychowaniem potomków Mojżesza, ale „ustąpił i nie sprowadził na swój lud nieszczęścia, którym groził”, gdy odwiódł go Mojżesz). Trzydziesty drugi rozdział Księgi Rodzaju, jeśli w ogóle, jest dokładnie tym, na co wygląda: opowieścią o złej walce Jahwe z Jakubem.

Konsekwencje

Niekwestionowane przyjmowanie Biblii lub jej dużej części może mieć niekorzystne skutki.

Kiedy to nie obala biblijnej dosłowności , czyni to bardzo złym porządkiem publicznym.

Uzdrawianie wiarą

Zobacz główny artykuł na ten temat:Uzdrawianie wiarą

Wiele dzieci zmarło z powodu ich wiara społeczność wierzyła modlitwa Biblia uczy nas raczej niż medycyny.

Na przykład cytuje Kościół PierworodnychJakuba 5:14:

Jeśli ktoś jest chory, przywołaj starszych kościoła, niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imieniu Pana.

Ta społeczność odrzuca współczesną medycynę, ale akceptuje komputery i Internet.

Niekwestionowana wiara

Ludzie, którzy trzymają się dosłowności, nie kwestionują swojej religii, skłaniając się ku uproszczonej akceptacji tego, co im się mówi. Chociaż często literaliści twierdzą, że czytali Biblię, po przesłuchaniu staje się jasne, że rzadko przemyśleli różne przedstawione w niej stanowiska, w tym niezliczone niespójności lub dowody, że ich Bóg jest kapryśna i gwałtowna. Utrzymanie takiej pozycji wymaga też niskiego poziomu ILORAZ INTELIGENCJI , brak wykształcenia lub nadmiernie rozwinięte poleganie na dysonans poznawczy .

Jednym z powodów literalizmu biblijnego jest potrzeba spójności w ochronie idei, które są kluczowe dla ideologii religijnej. Na przykład, jeśli wziąć historięGenezajako alegoryczne, to co ma powstrzymać tę osobę przed przyjęciem słów Jezus i Dziesięć Przykazań jako alegoryczne, a nie bezpośrednie słowo Boże? Ludzie myślący w ten sposób są również tymi, którzy próbują znaleźć jeden błąd w teorii naukowych, takich jak ewolucja, i twierdzą, że jeden błąd unieważnia cały system (co jest czystym błędem w zakresie pięty achillesowej).

Niezbędne do zbawienia?

PlikOświadczenie z Chicagoprzyznaje, że wiara w biblijną nieomylność nie powinna być wyniesiona do poziomu wyznania: „PRZEGLĄDAMY, aby takie wyznanie [biblijnej nieomylności] było konieczne do zbawienia”.

Jednak stwierdzenie to również najwyraźniej zaprzecza samemu sobie, silnie sugerując, że ci, którzy go nie wyznają, sąniezbawiony: „Następujące stwierdzenie ponownie potwierdza tę nieomylność Pisma Świętego, wyjaśniając nasze zrozumienie tego i ostrzegając przed jego zaprzeczeniem. Jesteśmy przekonani, że zaprzeczanie jej jest równoznaczne z odrzuceniem świadectwa Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego i odmową poddania się żądaniom Słowa Bożego, które jest znakiem prawdziwej wiary chrześcijańskiej ”.

Literaliści biblijni dali jasno do zrozumienia, zarówno słowami, jak i czynami, że nie mają problemu z ideą, że ci, którzy odrzucają dosłowność, będą piekło i że każde przyznanie się, że jest inaczej, jest deklaracją ortodoksji, której w rzeczywistości nie akceptują.

Niewiara w ewolucję

Autorzy oświadczenia z Chicago zrobili wszystko, co w ich mocy, by walnąć ewolucja mówiąc:

POTWIERDZAMY, że Księga Rodzaju 1-11 jest zgodna z faktami, podobnie jak reszta książki.
Facebook   twitter