Gaz HHO

Styl ponad treścią
Pseudonauka
Icon pseudoscience.svg
Popularny pseudonauki
Losowe przykłady

Gaz HHO jest rzekomą „nową formą woda „stworzony przy użyciu sprzętu do„ elektrolizy pulsacyjnej ”. Podczas gdy „HHO” może wyglądać jak synonim wody (HOH), w artykułach autorstwa frędzle fizyk Ruggero Santilli , twierdzi się, że HHO jest wyjątkową formą materii, zbudowaną z „magnecules”wodórgaz (HH) podłączony do samotnegotlenatomów (O) przez „wiązania magnetyczne”.

Chociaż Santilli's rewolucyjne teorie o „mechanice hadronów” i „magnesach” są zbyt fajne dla lamestream naukowy establishment , nadal publikuje o nich artykuły wczasopisma naukoweże przypadkowo tak się stało posiadane i obsługiwane przez niego . Oczywiście chce ci też sprzedać rzeczy.

Zawartość

Temperatura płomienia

Santilli stwierdza: „Pierwszym dowodem eksperymentalnym potwierdzającym strukturę magnekularną gazu HHO jest jego zdolność do natychmiastowego topienia wolframu i cegieł”. Twierdzenia te są powtarzane przez firmy sprzedające latarki gazowe HHO: „HHO wytwarza płomień o temperaturze 279 stopni, który może sublimować wolfram w ciągu kilku sekund przy temperaturze powyżej 10 000 stopni”.

Czy wolfram zamienia się w gaz przy 10000 stopniach? Tak. Temperatura wrzenia wolframu wynosi 5555 ° C lub 10031 ° F. Czy wycelowanie latarki w wolfram i zobaczenie dymu świadczy o tym, że płomień płonie w temperaturze 10 000 stopni? Oczywiście nie. Czy oznacza to, że gaz HHO jest nową formą materii? Nie wygłupiaj się.

Demonstracje „sublimacji” wolframu są faktycznie wykonywane w powietrzu, a zatem są demonstracjami wolframupalenienie gotuje się. Wolfram łatwo pali się w powietrzu (dlatego istnieją żarówki), tworząc warstwę utleniającą trójtlenek wolframu który topi się w temperaturze zaledwie 1473 ° C i jest zdmuchiwany przez pochodnię w postaci cząstek dymu. Sublimację wolframu należałoby zademonstrować w próżni.

Podobnie cegła topi się w temperaturach od 1500 ° C do 1800 ° C.Zwykły elektrolizer przekształca wodę w tlenowodór gaza stechiometryczny mieszanina tlenu gazowego Odwai wodór Hdwa, który można następnie spalić, wytwarzając płomień o temperaturze od 2600 do 3200 ° C, wystarczająco gorący, aby stopić cegły i spalić wolfram. Nazywa się to „pochodnia wodna” i chociaż jest interesujący i użyteczny, wcale nie jest rewolucyjny i nie zakłada ani nie wymaga do działania żadnych nowych form materii.

Samochody na wodę

Zobacz główny artykuł na ten temat: Samochód zasilany wodą

„Gaz HHO” jest również cytowany wsamochód napędzany wodąoszustwa, próbując wyjaśnić, w jaki sposób urządzenia omijają domenę prawa termodynamiki . Przekształcenie wody w wodór i tlen, a następnie spalenie jej w silniku w celu wytworzenia pary wodnej i energii wyjściowej netto byłoby wieczny ruch urządzenie, więc twierdzi się, że elektroliza pulsacyjna w jakiś sposób rozdziela wodę na wodór i tlen, nie zużywając tyle energii, ile można by odzyskać, spalając ją. Oczywiste zastosowanie zarabiania nieskończonych ilości pieniędzy poprzez budowanie elektrowni, które produkują energię z niczego, w jakiś sposób umykało wynalazcom.

Facebook   twitter