Hillary’s New Job Better Known than Dow Jones Average

Postać

Nowe badanie Pew News IQ dostarcza przewidywalnych wyników dotyczących wiedzy opinii publicznej na temat faktów dotyczących polityki i spraw światowych, ale także kilka niespodzianek. Nominacja Hillary Clinton na stanowisko sekretarza stanu jest znana prawie wszystkim - nie jest to zbyt zaskakujące. Jednak nawet w czasie, gdy koncentrowaliśmy się na kłopotach na Wall Street, mniej niż połowa była na ogół świadoma tego, na czym obecnie notuje Dow Jones Industrial Average.

W sumie 1000 dorosłych wzięło udział w wywiadzie w dniach 4-7 grudnia przez Pew Research Center for the People & the Press i poproszono ich o udzielenie odpowiedzi na serię 10 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących wydarzeń i osób w wiadomościach. Respondenci odpowiedzieli średnio sześć poprawnie.

Postać

Po wyborach, które wzbudziły duże zainteresowanie opinii publicznej, prawie dziewięciu na dziesięciu (87%) mogło poprawnie zidentyfikować sekretarza stanu jako stanowisko, które prezydent elekt Barack Obama wyznaczył Clintona do objęcia jego gabinetu. Ponad ośmiu na dziesięciu (82%) wiedziało, że Partia Demokratyczna kontroluje większość miejsc w Izbie Reprezentantów USA.

Większość mogła poprawnie odpowiedzieć na kilka innych pytań na tematy poruszane w wiadomościach. Ponad trzy czwarte (76%) wiedziało, że Guantanamo Bay to miejsce, w którym znajduje się baza marynarki wojennej USA, w której mieści się więzienie wojskowe dla podejrzanych o terroryzm. Prawie tyle samo (72%) mogło zidentyfikować Nancy Pelosi jako mówcę Izby, praktycznie tyle samo, co wiedziała o tym w sierpniu 2007 roku.

Ale w czasach, gdy wzloty i upadki Wall Street były regularnie publikowane na pierwszych stronach gazet, tylko 45% mogło słusznie powiedzieć, że Dow Jones Industrial Average kosztuje około 8000 punktów. Respondenci mieli do wyboru cztery możliwości.Tymczasem trzy inne pytania pokazały dowody na zwiększoną świadomość społeczną w porównaniu z poprzednimi badaniami. Prawie dwie trzecie (64%) zdawało sobie sprawę, że podatki od benzyny w USA są niższe niż w Europie, w porównaniu z 53%, którzy wiedzieli o tym w 1989 r. Niewielka większość (53%) słusznie stwierdziła, że ​​prezes Sądu Najwyższego John Roberts jest powszechnie uważany za konserwatystę, w porównaniu z 37%, które udzieliły poprawnej odpowiedzi w lutym 2007 r. To także znacznie więcej niż 30%, które w 1989 r. mogły poprawnie powiedzieć, że William Rehnquist, poprzednik Roberta na stanowisku głównego sędziego, był konserwatystą. Podobna większość (52%) mogła zidentyfikować Roberta Gatesa jako sekretarza obrony, w porównaniu z 41%, którzy wiedzieli o tym w sierpniu ubiegłego roku. Obama niedawno ogłosił, że Gates pozostanie w nowej administracji.

Jeśli chodzi o inne pytania, czterech na dziesięciu (40%) wiedziało, że w Iraku zginęło dotychczas około 4200 żołnierzy USA. A 38% mogło słusznie powiedzieć, że Nicolas Sarkozy jest prezydentem Francji.

Postać

Fluktuacja wiedzy o zgonach żołnierzy

Świadomość poziomu śmiertelnych ofiar wojskowych USA w Iraku wahała się w ostatnich miesiącach. Obecny poziom wiedzy na poziomie 40% jest drugim najniższym odnotowanym w badaniach Pew. Pytanie zostało zadane 11 razy od 2004 r. I zwykle około połowa opinii publicznej może wybrać kategorię zawierającą aktualną liczbę zgonów żołnierzy. Jednak w marcu 2008 r. Odsetek osób mogących to uczynić spadł do 28%. Stało się to po okresie kilku miesięcy, w którym zainteresowanie wiadomościami z Iraku znacznie się zmniejszyło.

Pod koniec marca 2008 roku Stany Zjednoczone przekroczyły ponury kamień milowy, w którym zginęło 4000 osób. Kiedy kolejne pytanie zostało zadane w ankiecie na początku kwietnia, odsetek osób, które były w stanie odpowiedzieć poprawnie, wzrósł do najwyższego poziomu, 60%. Spadek świadomości od tego czasu był największy wśród starszych respondentów i republikanów (spadek o 27 punktów procentowych w każdej grupie).

Postać

Kto zrobił dobrze?

Podczas gdy bardzo niewiele osób „rozwiązało” quiz - tylko 7% odpowiedziało poprawnie na wszystkie 10 pytań - około siedmiu na dziesięć (71%) odpowiedziało poprawnie co najmniej połowę, a około jedna trzecia (34%) odpowiedziała poprawnie na co najmniej osiem . Średnio respondenci potrafili poprawnie odpowiedzieć na około sześć z dziesięciu pytań (średnia 6,1; mediana 6,0).

Podobnie jak w przypadku poprzednich quizów wiedzy, grupy demograficzne różniły się znacznie pod względem wiedzy. Mężczyźni poprawnie odpowiedzieli średnio na 6,5 ​​z 10 pytań; kobiety odpowiadały średnio na 5,7 pytania. Absolwenci Kolegium odpowiedzieli poprawnie średnio na 7,3 pytania; osoby z pewnym doświadczeniem w college'u, ale bez dyplomu, odpowiedziały poprawnie średnio 6,0. Osoby bez doświadczenia w college'u odpowiedziały poprawnie na 4.7. Starsi respondenci byli bardziej kompetentni niż młodsi: respondenci w wieku poniżej 30 lat odpowiedzieli średnio 4,9 poprawnie, podczas gdy osoby w wieku 30 lat i starsze odpowiedziały poprawnie na sześć lub więcej lat.

Chociaż mężczyźni osiągają ogólnie lepsze wyniki niż kobiety, kobiety i mężczyźni są mniej więcej równie prawdopodobne, że wiedzą, że Nancy Pelosi jest mówczynią w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, o liczbie ofiar śmiertelnych żołnierzy amerykańskich i że Hillary Clinton została nominowana na sekretarza stanu. Największą różnicą w wiedzy ze względu na płeć jest obecny poziom średniej Dow Jones Industrial (56% mężczyzn odpowiedziało poprawnie w porównaniu z 34% kobiet).

Republikanie częściej niż Demokraci i niezależni wiedzą, że Nancy Pelosi jest mówcą Izby, a więcej Republikanów i osób niezależnych niż Demokraci zdaje sobie sprawę z obecnego poziomu Dow. Demokraci, Republikanie i niezależni z równym prawdopodobieństwem wiedzą, że Partia Demokratyczna posiada większość miejsc w Izbie Reprezentantów, że w Iraku zginęło około 4200 żołnierzy USA, że Nicolas Sarkozy jest prezydentem Francji, a Robert Gates jest Sekretarz obrony.

Zobacz główny kwestionariusz pod adresem pewresearch.org/politics.

Facebook   twitter