Historia

Jutro jest tajemnicą,
ale wczoraj jest

Historia
Icon history.svg
Sekrety minionych czasów
 • Apartheid
 • Dendrochronology
 • Edward VIII
 • Jej historia
 • Święte imperium rzymskie
 • Kennewick Man
 • Kompleks militarno-przemysłowy
 • NATO
 • Protonauka
 • Cesarz rzymski
 • Car
 • syjonizm


Historia to przeważnie fałszywa relacja z wydarzeń, przeważnie nieważnych, które są powodowane przez władców, głównie łajdaków i żołnierzy, przeważnie głupców.
—Ambrose Bierce

Historia to badanie wydarzeń z przeszłości, zwłaszcza tych, które zostały zapisane na piśmie. Czerpie również z innych dyscyplin, takich jakarcheologia. Praktycy historii, czyli historycy, podejmują nieustanny wysiłek, próbując uporządkować przesadę od dewaluacji, kłamstwa z mniej poważnych kłamstw i błędów wynikających z przeoczeń, a ostatecznym celem jest przedstawienie przeszłości w możliwie jak najdokładniejszy sposób .

Zawartość

Poglądy na historię

To, jak postrzegana jest historia, w zasadzie zależy od tego, kto musi ją opowiedzieć i jaki jest ich cel. Jak na ironię, sama historia prawie zawsze dotyczy mniej przeszłości niż teraźniejszości. Większość „historii”, jaka została kiedykolwiek komukolwiek opowiedziana, ma jakiś plan. Oznacza to, że ktoś wybiera konkretną historię, którą wybrał, z określoną interpretacją, aby wyjaśnić coś na temat ich konkretnego spojrzenia na swój świat w tej chwili.

To, jak rozgrywa się przeszłość, a co za tym idzie, opowiadają o niej historycy, było różnie postrzegane przez ludzi w różnych czasach i kulturach. Na przykład starożytne społeczeństwa, takie jak Babilończycy i GrecyGrecyzazwyczaj myśleli o historii jako o kręgu: w miarę upływu czasu wydarzenia powtarzały się, chociaż za każdym razem w innych okolicznościach.

Z kolei średniowieczni i renesansowi uczeni i kronikarze postrzegali historię jako postęp w ciągu różnych epok, poczynając od stworzenia świata, a kończąc naDrugie przyjściezChrystusi sąd nad ludzkością. Zwykło się uważać, że takich epok jest siedem.

W przeciwieństwie do średniowiecznej praktyki Tom Holland dokonuje szczególnie ostrego rozróżnienia między historią ateologia:Niezależnie od osobistych przekonań religijnych, współcześni historycy na ogół nie wyjaśniają wydarzeń z przeszłości jako działania Boskiej opatrzności. Zakłada się, że wszystkie aspekty ludzkiego społeczeństwa - nawet same przekonania - są teraz wytworami ewolucja .

Współcześni naukowcy mają tendencję do patrzenia na przeszłość i badanie jej mniej jako określonej serii wydarzeń, które się rozwinęły i które wymagają skatalogowania (z pewnym prawdziwym poczuciem, że `` prawdę '' o tym, co wydarzyło się w tych wydarzeniach, można odkryć), ale raczej jako sposób na zrozumienie graczy w danym wydarzeniu i różne opinie na temat wydarzeń. Uznali, że ponieważ to, co jest badane, to często zapisy, uczony musi wziąć pod uwagę, że każdy pisarz miał uprzedzenia i program, a sami uczeni mają uprzedzenia i plany. Współcześni historycy rozumieją to ogólnie rzecz biorąc jest kreacją .

Metoda historyczna

W zależności od miejsca i czasu, historia została sklasyfikowana jako część humanistyka lub jako Nauki społeczne . Niezależnie od klasyfikacji, współczesne historyczneBadaniama na celu przestrzeganie określonych technik i standardów.

Wszystkie inne rzeczy są równe, im bliżej danego zdarzenia jest dowód, tym bardziej jest on ceniony. Takie podejście daje te malejące poziomy dowodów:

1) Współczesnadowód: Materiały datowane na czas, w którym dana osoba lub zdarzenie faktycznie miało miejsce - na przykład dokumenty, relacje w mediach lub relacje naocznych świadków.

2) Pochodne dowody: materiał, który zawiera lub opiera się na współczesnych dowodach, które zostały utracone, takie jak opisy wydarzeń spisane w starożytności.

3) Dowody porównawcze: materiał zawierający szczegóły, które można porównać ze znanymi zjawiskami w tamtym czasie.

Historycy oceniają ten dowód na dwa główne sposoby:

Źródła krytyki

Wiąże się to z określeniem wiarygodności danego źródła, procedurami postępowania w przypadku dowodów sprzecznych oraz jakości dowodów naocznych świadków, w tym świadków pośrednich i przekaz ustny. Antropologia historyczna stara się przenieść to na wyższy poziom, przyglądając się dynamice kulturowej, która może wpływać na to, jakie wydarzenia są rejestrowane, a także na sposób, w jaki są one opisywane, chociaż dziedzina ta powstała w latach 60. XX wieku.

Synteza: rozumowanie historyczne

Pociąga to za sobą argumenty za lepszymi wyjaśnieniami (to znaczy ustaleniem, które teorie są bardziej prawdopodobne, aby wyjaśnić dany dowód ?), czasami używając wnioskowania statystycznego i / lub argumentu przez analogię.

Wielki człowiek kontra wspaniały moment

Zobacz główny artykuł na ten temat: Teoria wielkiego człowieka

Przez większość swojego istnienia historia przyjęła `` teorię wielkiego człowieka '', tj. Że ludzkie wydarzenia są prawie w całości wytworem `` wielkich ludzi '', których charyzma, inteligencja, mądrość lub umiejętności polityczne ukształtowały ich świat. Taki hagiograficzny lub pochlebcze narracje odpowiadały społeczeństwom, do których przywykłymonarchizmiarystokracja. Jednak takie podejście często nie jest poparte zapisami z tamtego czasu.

Kontrteza, zaproponowana po raz pierwszy w 1860 roku przez Herberta Spencera, ale rozszerzona w latach 70-tych dzięki teoria systemu twierdził, że „wielcy” ludzie są wytworem sił ekonomicznych i społecznych wokół nich i że każdy inny w tym konkretnym miejscu i czasie mógłby zrobić mniej więcej to samo.

Jamesa Burke'a 1978ZnajomościSerial telewizyjny spopularyzował koncepcję „wielkiego momentu”, pokazując wynalazki jako produkt szeregu wzajemnie powiązanych sił ekonomicznych i społecznych, a nie jako produkt wielkich ludzi.

Rozważ tranzystor w kontekście tej koncepcji wielkiego momentu. Julius Edgar Lilienfeldpatentowanytranzystor polowy w Kanadzie w 1925 r. oraz w Stanach Zjednoczonych w 1926 i 1928 r .; a niemiecki wynalazca Oskar Heil otrzymał patent w 1934 roku. Jednak wysokiej jakości materiały półprzewodnikowe i postęp technologiczny potrzebny do tego, aby takie tranzystory były opłacalne ekonomicznie, nie istniały ani w latach dwudziestych, ani trzydziestych XX wieku. Tak więc patenty zasadniczo zbierały kurz aż do Bell Labs w 1947 i Compagnie des Freins et Signaux w 1948 roku, wykorzystując je do produkcji tranzystora bezstykowego.

Silnik parowy Watt to kolejny przykład wspaniałej chwili. Silnik parowy istniał od dziesięcioleci (jako silnik atmosferyczny Thomasa Newcomena), zanim James Watt dokonał ulepszeń… co stworzyło nowy problem. Nowy projekt wymagał precyzji niedostępnej w czasach nowicjusza; ale (na szczęście dla Watta) opracowano świder armatni o dokładnie takiej wymaganej precyzji. W rezultacie Watt zyskał uznanie za „wynalezienie” całego silnika parowego, zamiast po prostu go ulepszyć.

W jegoKosmospokazać Carl Sagan przedstawiaeuropejskiOdkrycie Ameryki jako wielkiego momentu: „Pokusa handlu przyprawami, poprawa nawigacji, konkurencja między rywalizującymi mocarstwami europejskimi. Odkrycie Ameryki około 1500 roku było nieuniknione ”.

Imprezy randkowe

Jednym z największych problemów z ustaleniem, kiedy nastąpiło zdarzenie, jest to, że w przeszłości często nie było standardowej metody oznaczania czasu. Zamiast tego ludzie zwykle używali lat panowania (jak długo panował władca) lub olimpiad (okresy czteroletnie rozpoczynające się w 776-772 pne), z których żaden nie rozpoczął się 1 stycznia. na przykład pierwszy rok panowania królowej Elżbiety II przypadał na 6 lutego 1952 r. do 5 lutego 1953 r. Sprawy skomplikowane to fakt, że pomimo reformy kalendarza juliańskiego z 46 rpne (708 AUC), w średniowieczu rozpoczął się Nowy Rok zmieniono z 1 stycznia na różne inne daty, takie jak 25 grudnia, 25 marca, 24 września lub jakikolwiek inny dzień przypadający na Wielkanoc dla osób używających lat liturgicznych.

To tak, jakby ktoś powiedział, że Pearl Harbor został zaatakowany w 9 roku, 12 miesiącu panowania Roosevelta i 15 roku 12 miesiąca cesarza Shōwy; jeśli nie znałeś faktycznych dat rozpoczęcia rządów (odpowiednio 20 stycznia 1933 r. i 25 grudnia 1926 r.), musiałbyś wiedzieć lub mieć sposób na sprawdzenie, kiedy zaatakowano Pearl Harbor. Sytuacja będzie jeszcze bardziej skomplikowana: zanim Roosevelt 4 marca był zaprzysiężony prezydenta; a japońscy cesarze otrzymują pośmiertne imiona - więc nie istnieje żaden współczesny zapis o „cesarzu Shōwa”, mimo że istnieje japońska era zwana Shōwa.

Nawet jeśli są podane rzeczywiste miesiące i lata, zmiany w kalendarzu mogą mieć dziwne skutki. To dlatego 46 pne (708 AUC) ma 445 dni, a miejsca, które zmieniły się z kalendarza juliańskiego (OS) na gregoriański (NS), nagle `` straciły '' co najmniej 10 dni. Na przykład Szekspir i Cervantes mogą początkowo wydawać się, że zmarli tego samego dnia (23 kwietnia 1616), ale w rzeczywistości ich śmierć następuje w odstępie 10 dni. Dlatego teżRewolucja październikowaz dnia 25 października 1917 r. O.S. wydarzyło się 7 listopada 1917 roku N.S. (różnica 12 dni) Niektóre Kościoły prawosławnenadalużywają kalendarza juliańskiego, co skutkuje urodzeniami, małżeństwami i zgonami, które rejestrują, potencjalnie niezgodnymi z kalendarzem cywilnym (gregoriańskim).

Tak więc, jeśli jedyne dostępne odniesienia wykorzystują lata panowania, odniesienia do olimpiad, lat liturgicznych lub kalendarza księżycowego, muszą być odsyłane do wydarzeń ze znaną datą.

Nawet jeśli w pismach istnieją znaczniki czasowe, mogą one tworzyć historyczne nonsensy, gdy się do nich odnoszą. Na przykład wDemonstracje(74) Ireneusz stwierdza: „Ponieważ Herod, król żydowski, i Poncjusz Piłat, namiestnik cesarza Klaudiusza, zebrali się i skazali Go (Jezusa) na ukrzyżowanie”. Problem polega na tym, że gdy odnosimy się do Józefa Flawiusza, pism Pawła i zapisów rzymskich, jest to historycznie niemożliwe. Józef Flawiusz stanowczo stwierdza, że ​​Piłat został wezwany do Rzymu przez Tyberiusza (urodzonego Tyberiusza Klaudiusza Nerona, ale przyjęty jako Tyberiusz Juliusz Cezar i panujący jako Tyberiusz Cezar Divi Augusti filius Augustus), który zmarł, zanim Piłat tam dotarł, co oznacza koniec rządów Piłata jako nie później niż 15 marca 37. Pisma Pawła przedstawiły jego wizję nie później niż 37 roku ne. Jednak Klaudiusz Cezar (oficjalnie: Tyberiusz Claudius Caesar Augustus Germanicus) rozpoczął swoje panowanie dopiero w 41 roku n.e., a z trzech Herodów, którym nadano tytuł `` króla Żydów '', rządził tylko Herod Agryppa I w czasach Klaudiusza, a on tylko posiadał ten tytuł w latach 42-44 n.e.

Napisane przez zwycięzcę; Historia jako propaganda

Historię piszą zwycięzcy.
- Winston Churchill
Historia to opowieści, które lubimy opowiadać sobie o naszych poprzednikach. Każde pokolenie konstruuje swoje historie tak, aby pasowały do ​​własnego punktu widzenia i programu. […] Propaganda, twoje imię to Historia ”.
—Terry Jones (2004) „Rozdział 8: Król”Średniowieczne życie Terry'ego Jonesa

Często mówi się o historii, że jest napisana przez „zwycięzców”, ponieważ generalnie kontrolują onipółi narracja akademicka. To samo zjawisko dotyczy nie tylko dosłownych zwycięzców, ale także dominujących segmentów społeczeństwa. Większość historii została przekazanaliteratura; ludzie zbyt biedni, by być wykształconymi lub ci, którzy pracują zbyt ciężko, by mieć czas na pisanie, ci ludzie nie byli w stanie opowiedzieć swoich historii. Klasy dominujące często pomijały narracje oklasa pracującai różne mniejszości, uznając je za „nieistotne” dla „znaczącej” historii. Jednak nieraz klasa rządząca i klasa pisarska nie były takie same. Na przykład Wikingowie są przedstawiani tak przytłaczająco negatywnie w źródłach napisanych w okresie ich świetności, ponieważ staronordyccy prawie nie mieli pisma, ale miasta i krużganki zaatakowane przez wikingów tak. A po tym, jak jacyś brodaci faceci w śmiesznych hełmach uderzyli w twoją czaszkę, nie jesteś do końca skłonny do pisania niuansów w obronie nordyckiego proto państwa opiekuńczego lub ich egalitarnych poglądów na kobiety.

Oczywiście nie jest to dosłownie prawdą: wielki ateński historyk (i nieco mniej wielki generał) Tukidydes był po przegranej stronie w wojnie peloponeskiej i istnieje niezliczona ilość niemieckich książek o pierwszej i drugiej wojnie światowej. Ale równie niewiele książek zostało napisanych przez zmarłych lub opublikowanych przez osoby bez dostępu do maszyn drukarskich. Nawet napisane przez stronę przegrywającą mogą odzwierciedlać przekonania i ideologie zwycięzców.

Dokładniej byłoby powiedzieć, że historia jest formą propagandy; nie tyle, co faktycznie się wydarzyło, ale czego ktoś chce, aby czytelnik uwierzyć stało się.Średniowieczne życie Terry'ego Jonesapokazuje, jak niedokładna może być „historia”, której nas uczono. Na przykład jednym z mitów, które od dawna uważano za fakt, było to, że Kolumb udowodnił, że Ziemia jest okrągła. W rzeczywistości ilustracje i dzieła beletrystyczne ze średniowiecza przedstawiają Ziemię jako glob. Na przykład Gautier de Metz'sObraz świata(1245) ma ilustrację przedstawiającą Ziemię jako kulę ziemską i DantegoBoska komedia(1320) przedstawia bohatera, który pojawia się na półkuli południowej, widząc konstelacje nieznane ludziom na półkuli północnej.

A ten historyczny rewizjonizm nie musi trwać dziesięcioleci, a nawet lat. W przypadku Abrahama Lincolna stało się to w sprawiedni. Na podstawie współczesnych materiałów można argumentować, że Lincoln był być może najbardziej znienawidzonym prezydentem Stanów Zjednoczonych, północy lub południa. Ale jego zabójstwo w Wielki Piątek wszystko zmieniło. W niedzielny poranek Północ zmieniła Lincolna w swego rodzaju `` amerykańskiego Mojżesza, który wyprowadził swój lud z niewoli, ale nie pozwolono mu przejść do Ziemi Obiecanej '', a później Południe miało go w końcu przedstawić jako swojego `` największego przyjaciela '', który przeżył, oszczędziłby ich przed Rekonstrukcją.

Nawet data zdarzenia może być propagandą. Weźmy na przykład początek II wojny światowej. Istnieją współczesne wiarygodne źródła, które przedstawiają 7 grudnia 1941 r., 3 września 1939 r., 1 września 1939 r. I 18 września 1931 r. Jako daty rozpoczęcia, a daty te pojawiają się również w nowoczesnych wiarygodnych źródłach. Wszyscy starają się przedstawić konkretny pogląd na przyczyny wybuchu II wojny światowej. Jeśli chcecie przedstawić Ligę Narodów jako nieudolnych, bezmyślnych bumblerów, wybierzcie datę 18 września 1931 roku.

Nawet stosunkowo dobrze udokumentowana historia może zostać zniekształcona w celach propagandowych. Na przykład Joseph Goebbels zamówił filmTytaniczny(1943), którego celem jest pokazanie wyższości niemieckiej twórczości filmowej i katastrofy będącej wynikiem brytyjskiego i amerykańskiego kapitalizmu. W filmie pierwszy oficer szkockiego statku, William McMaster Murdoch, został zastąpiony przez Niemca imieniem Peterson, aby wzmocnić ideę, że niemiecki oficer jest odważniejszy i bardziej bezinteresowny niż oficerowie brytyjscy. Epilog filmu brzmiał: „śmierć 1500 osób nie została zadośćuczyniona, na zawsze świadectwo niekończącej się brytyjskiej pogoni za zyskiem”.

Popularna historia

Historia popularna różni się od historii jako propagandy tym, że wynika raczej z kiepskich badań niż z zamierzonego działania. Nie zmienia to faktu, że zawiera również stwierdzenia, które nie są dokładne.

Na przykład odcinek HBOGry logicznezapytał, która z następujących Sarah Bernhardt (zmarła w 1923 r.) możeniezrobił: wystąpił w niemym filmie, nakręcił film z dźwiękiem, dokonał przeboju lub był słyszany w radiu. Powiedziano nam, że nie mogła nakręcić filmu z dźwiękiem, ponieważ „mówiące obrazy pojawiły się na scenie dopiero w 1927 roku”.

To jest problem nie prawdziwe. Kinetofon Edisona, który pozwalał na odtwarzanie płyty w połączeniu z filmem, został wynaleziony w 1896 roku, a obraz dźwiękowy przy użyciu tej metody został pokazany na wystawie w Paryżu w 1900 roku. Nazwa tego filmu brzmiałaPojedynek Hamletaz udziałem Sarah Bernhardt! Niestety nagranie cylindryczne, w którym był głos Sarah Bernhardt zaginęło (sam obraz zachował się), ale nawet bez niego istnieje Little Titch y sus Big Boots (1900), Cyrano de Bergerac (film 1900) i 1912 Film demonstracyjny Edisona Kinetophone aby pokazać, że Brain Games nie przeprowadziło swoich badań.

Historia popularna ma tendencję do wyłaniania się z uproszczeń złożonych wydarzeń podanych we wczesnej edukacji, które są traktowane jako fakt; ' Nie musisz wiedzieć, że były inne państwa socjalistyczne niż ZSRR w 1939 r. „stają się” Nie było inne państwa socjalistyczne niż ZSRR w 1939 r. ”. Powoduje to, że takie drobne, oparte na dobrych intencjach uproszczenia i tępe rachunki stają się powszechnymi mitami, powodując wiele bólu serca i głowy naukowców, próbujących wyjaśnić, że w rzeczywistości Mongolia, Tannu Tuva i części Chin (Jianxi i Sinkiang) były wszystkie socjalistami. zbyt.

Innym źródłem popularnej historii jest propaganda lub popularyzacja pewnych wydarzeń. Plik Hiszpańska inkwizycja i Krzysztof Kolumb są najlepszymi przykładami. Od 1500 roku hiszpańska inkwizycja przewyższała świeckie sądy do tego stopnia, że ​​ludzie robili wszystko, aby to osiągnąćwsąd Inkwizycji.

Historia akademicka

Studia nad historią jako dziedziną akademicką sięgają XIX wieku, kiedy historycy zaczęli przyjmować niewielką miarę metody naukowe do studiowania materiałów źródłowych. Przyjęli także nowy obiektywistyczny ideał historii, który zerwał z wcześniejszymi podejściami. Nowa rola historyka polegała na pokazaniu historii „tak, jak się faktycznie wydarzyła”, a nie na osądzaniu i nie narzucaniu źródłom własnych poglądów. Kluczowymi postaciami w tym rozwoju byłyNiemieckihistorycy Leopold von Ranke i Theodor Mommsen. Różnica Anglosaski tradycja historyczna rozwijała się niezależnie, w dużej mierze empiryczna, ale z dużymi różnicami. Z perspektywy czasu można spojrzeć na rzekomo „obiektywne” XIX-wieczne historie J.R. Seeley (propagandysta Imperium) lub W.E.H. Lecky (irlandzki związkowiec i przeciwnik masowej demokracji) i bardzo wyraźnie widzą bogatą różnorodność uprzedzeń. Brytyjska historiografia była przez prawie wiek zdominowana przez Wigowska interpretacja historii , która traktuje historię jako kronikę wiecznego postępu. Macaulay był największym orędownikiem tej szkoły. Nadal ma niektórych zwolenników, choć już dawno nie wywarła znaczącego wpływu na brytyjską historiografię.

Na początku XX wiekuFrancuski Annałyszkoła, które między innymi liczyły historyków Lucien Febvre, Fernand Braudel i Marc Bloch, był zauważalny poprzez wprowadzenie metod nauk społecznych i odwrócenie się od tradycyjnego skupiania się napolitycznyidyplomatycznyhistoria.

W ostatnich latach tradycyjne akademickie podejście do historii zostało zaatakowane przez postmodernistyczny szkoła, inspirowana teoriami z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. W większości przypadków ataki te zostały odparte z powodu odrodzenia się tradycyjnej szkoły prowadzonej w Wielkiej Brytanii przez G.R. Elton aw USA przez kolorowe J.H. Hexter. Ostatecznym wkładem postmodernizmu w historiografię było zaszczepienie większego sceptycyzmu co do historycznej pewności i zmuszenie historyków do skonfrontowania się z nieodłącznymi słabościami materiału źródłowego, na którym oparli swoje analizy. W szerszym sensie postmodernizm okazał się niewykonalny, ponieważ w sposób dorozumiany potępia każdegoOceny wartości. Oskurytański charakter tej sofistyki jest wspaniale przedstawiony przez Richard J. Evans w jegoW obronie historii.

Historia akademicka i Biblia

Zobacz główne artykuły na ten temat: Dowody na historyczne istnienie Jezusa Chrystusa i Pseudoarchaeology § archeologia biblijna

Chrześcijańska apologetykaczęsto wysuwa niezwykłe twierdzenia - łącznie z tym, że historia to potwierdza Jezus był Bóg . Ci, którzy nie studiowaliNowy Testamenti Stary Testament na poziomie wyższym jest jednak mało prawdopodobne, aby wiedzieć wystarczająco dużo, aby ocenić te roszczenia. W rzeczywistości osoby zajmujące się religioznawstwem (i pokrewnymi dziedzinami) jako świecką dyscypliną akademicką nie przejmują się tym, czy Jezus był boski. Ponadto jako czołowy biblista Bart Ehrman zwraca uwagę, że w trzech najwcześniejszych ewangeliach nie można cytować samego Jezusa jako twierdzącego, że jest Bogiem:

Za życia sam Jezus nie nazywał siebie Bogiem i nie uważał się za Boga, i ... żaden z jego uczniów nie miał w ogóle pojęcia, że ​​jest Bogiem ... Gdyby Jezus nie został ogłoszony Bogiem przez jego [pośmiertnie] wyznawcy, jego wyznawcy pozostaliby sektą w obrębie judaizmu, małą żydowską sektą ...

W skrócie

Facebook   twitter