Jan Chrzciciel

„Święty Jan Chrzciciel” Leonarda da Vinci
Lekkie czytanie z epoki żelaza
Biblia
Icon bible.svg
Gabbin 'z Bogiem
Analiza
Zabiegać
Liczby

Jan Chrzciciel to liczba wNowy Testamentzchrześcijanin Biblia i jest uważany zaprorokw Koran . Jest również krótko wspomniany w Josephus 'Starożytności Żydów, więc najwyraźniej była prawdziwą osobą. Jego biblijny wygląd jest najbardziej znany z opisu jego egzekucji i jegochrzestz Jezus . Nie należy go mylić z uczniem JanemEwangelia Janalub autor Księga Objawienia Jan z Patmos.

Pomimo imienia w rzeczywistości nie był Baptysta ; po prostu to zrobiłchrzciny.

Zawartość

W Biblii

Jan Chrzciciel jest wymieniony we wszystkich czterech kanonach ewangelie . PlikEwangelia Łukaszatwierdzi, że matka Jana, Elżbieta, była kuzynką matki JezusaMary, (Łukasza 1:36) i że jego narodziny były również zwiastunem Anioł Gabriel(Łukasza 1:11,Łukasza 1:19), ale żadna inna ewangelia nie twierdzi tego.

Jan chrzcił ludzi w rzece Jordan, ale ostrzegł, że `` przyjdzie ktoś potężniejszy ode mnie, którego zapięcia nie jestem godzien rozpiąć '' i który będzie chrzcił ogień zamiast woda (Łukasza 3:16). Jan odgrywa zatem przede wszystkim rolę Eliasza (patrz poniżej), zwiastującego przyjście Chrystusa. Jan również głosił pokutę bez (Mateusza 3: 2,Łukasza 3: 3), w przeciwieństwie do przebaczenia.

Chrzest Jezusa

Jan (po prawej) chrzci Jezusa pod gołębicą, biegnąc na niego lub chcąc stracić równowagę i spaść na niego. Nie pytaj mnie, kim powinni być ci wszyscy inni ludzie.
Mateusza 3: 13-15
Potem przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby przyjąć chrzest od niego.
Ale Jan mu zabronił, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?
A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Pozwól, że tak się stanie, bo tak nam przystało wypełnić wszelką sprawiedliwość. Potem go wycierpiał.

W wielu relacjach biblijnych (np.Mateusza 3:13-17,Marka 1: 9-11) Jezus przyjął chrzest od Jana, po czym 'niebobyło otwarte' (Łukasza 3:21,Mateusza 3:16) i Bóg przemówiłitd itd. Następnie Jezus wyrusza na pustynię i zaczyna się cała saga.

Wykonanie

Caravaggio `` Ścięcie św.Jana Chrzciciela '' (1608)

Król Herodrozwiedzionyjego pierwsza żona i poślubiła Herodiadę, która była żoną jego zmarłego brata (Heroda Archelausa) i jego siostrzenicy. Biblia twierdzi, że Jan potępił to małżeństwo jako niezgodne z prawem, prowokując kłótnię z Herodiadą. Herod uwięził Johna, ale nie chciał go zabić. Historia głosi, że córka Herodiady tańczyła dla Heroda w jego urodziny, po czym Herod obiecał jej, co tylko zechce. Bezimienna córka naradziła się z matką i poprosiła o głowę Johna. Herod nie chciał tego uczynić, ale ponieważ złożył przysięgę, że uszanuje każdą jej prośbę, wykonał ją.Józef Flawiusz przedstawia inny opis wydarzeń. Według niego Herod obawiał się władzy Jana i wpływu na jego wyznawców. Martwiąc się możliwością buntu, jaki stwarzało to oddanie, Herod kazał stracić Jana. Ta relacja wyklucza odniesienie do konfliktu z Herodiadą lub jej córką, jak również wszelką niechęć ze strony Heroda do wykonania czynu z powodu szacunku dla mężczyzny. Chociaż wydaje się, że Józef Flawiusz potwierdza istnienie Jana, jego zapis zaprzecza biblijnej narracji.

Józef Flawiusz wspomina o Janie w kontekścieżydowskijego opinia śmierć . Jakiś czas po egzekucji Herod został mocno pokonany w bitwie przez sąsiedniego króla (część sporu z udziałem Herodiady i poprzedniej żony). Postrzegano, że był to sąd Boży za egzekucję Jana. Kolejność wydarzeń tutaj (Józef Flawiusz każe Herodowi poślubić HerodiadępoJana) jest ponadto zaprzeczeniem relacji biblijnej.

Los jego kilku głów

Jedna z głów Jana Chrzciciela wystawiona w Bazylice św. Sylwestra Pierwszego w Rzymie.

Spektakularnyreliktjak odcięta głowa Jana Chrzciciela była pewną pokusą chciwość . W związku z tym jego głowa została cudownie pomnożona, a przypadki jego łopatki mogą tak być czczony czczony w kilku miejscach.

 • Jest jeden w kościele San Silvestro in Capite wRzym. Ten ma poparcie Papież Benedykt XVI .
 • Niektórzy muzułmanie uważają, że głowa znajduje się w dawnej bazylice św.Jana Chrzciciela w Damaszku, Syria , czyli teraz Meczet Ummayad .
 • Plik Templariusze mieli zdobyć jednego wŚredniowiecze. Wiąże się to z marginalną teorią, że templariusze czcili raczej Jana niż Jezusa i używali jego głowy w rytuałach. Gdzie skończyła się głowa, kto wie? Kiedy templariusze zostali stłumieni przez Francuzów w 1307 roku, ich posiadłości zostały rozproszone, podobno do miejsc takich jak Kaplica Rosslyn w Szkocji.
 • Katedra w Amiens ma taki, który dostał od Wallon de Sarton. Odebrał swój w Konstantynopolu podczas czwartegoKrucjata.
 • Rumuńscy mnisi na Górze Athos mówią, że też mają.
 • Kolejny został znaleziony na małej wyspie na Morzu CzarnymBułgaria.
 • W Niemczech jest taki bez mięsa.

Z Objawienie 13: 1 John mógł być bestią opisaną przez Jana z Patmos:

Objawienie 13: 1
I stanąłem na piasku morskim i ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, a na rogach jego dziesięć koron, a na głowach jego imię bluźnierstwa.

 • Rosyjski prawosławny obraz pochówku Jana wykonany przez jego uczniów. Lewa głowa przedstawia Herodiadę, która go podziwia, a lewa głowa przedstawia pokojówkę Herodiady, która ukrywa go w jaskini.

 • Usunięcie głowy z Konstantynopola na przechowanie

 • Obraz głowy autorstwa Caravaggia

 • Głowa w katedrze w Amiens

 • Wewnątrz meczetu Ummayad, gdzie znajduje się głowa

Reinkarnacja Eliasza

I zapytali go: Co wtedy? Czy ty jesteś Eliaszem? A on odpowiada: Nie jestem. Czy jesteś tym prorokiem? A on odpowiedział: Nie.
- Jana 1:21

Wiele fragmentów biblijnych utrzymuje, że Jan Chrzciciel był Eliaszem lub `` Eliaszem '' (Mateusza 11: 13-14,Mateusza 17: 12-13,Marka 9:13). Jest to konieczne jako częśćproroctwowMalachiaszktóra tak twierdzi Bóg wyśle ​​Eliasza, by przygotował drogę dla Mesjasz (Malachiasza 3: 1,Malachiasza 4: 5-6). Jednak, Jana 1:21 przedstawia pytanie bezpośrednio, a Jan Chrzciciel zaprzecza temu zarzutowi.

Niemniej jednak, skoro wzmianki o czymś przeciwnym rzekomo wypowiedział sam Jezus, własna opinia Jana w tej sprawie jest nieistotna.

Święty patron

Patronem ogłoszono Jana ChrzcicielaświętyzFrancuski Kanadyjczycyw 1908 r Papież Piusa X. Dzień św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) od dawna obchodzony jest jako święto państwowe w prowincjiQuebec.

Lepiej niż Jezus?

Mandeizm , niejasna gnostycka religia praktykowana na południuIrakuważa Jana Chrzciciela za swojego największego proroka, odrzucając jednocześnie Jezusa.

Uwagi

 1. W szczególności Herod Antypas, a nie Herod Wielki z horoskop
 2. Najwyraźniej Herod „bał się Jana, wiedząc, że jest on człowiekiem sprawiedliwym i świętym, i obserwował go; a gdy go usłyszał, uczynił wiele rzeczy i chętnie go słuchał. (Marka 6:20)
 3. WedługMarka 6:23.
 4. WidziećMarka 6:14-29 za historię.
Facebook   twitter