Judeo-chrześcijanin

Głosić chórowi
Religia
Ikona religii.svg
Sedno sprawy
O wilku mowa
Akt wiary
  • Odstępstwo
  • Nauczyciel
  • Pogański
  • święta księga
  • Omnipotence (francuski)
  • Prawosławny
  • Religijna pareidolia
„Judeo-chrześcijanin” nie jest rzeczą. To a) pozycjonuje Żydów i chrześcijan przeciwko muzułmanomIslamofobicb) eliminuje ucisk chrześcijan imord na Żydach przez ponad 1000 lat& c) ignoruje cywilizację żydowską na całym świecie oraz fakty dotyczące kluczowych wydarzeń żydowskich na Bliskim Wschodzie iw Afryce Północnej.
—Rabbi Danya Ruttenberg

Termin Judeo-chrześcijanin może odnosić się do aspektówkultura(w tym zakładane bezpośrednie połączenie i udostępnione historia ), które odzwierciedlają korzenie tej kultury wchrześcijaniniżydowskiświat. Whistorycznylubakademickikontekstu, odnosiłoby się do wszystkiego, co wywodzi się ze starożytnego chrześcijaństwa lub zjudaizm; jednak w prawdziwym świecie `` Judeo '' ogólnie odnosi się do judaizmu tylko w takim zakresie, w jakim chrześcijaństwo przyjęło Stary Testament 'z' Judaizmu. „Judeo” nie odnosi się do rzeczywistych praktyk,wierzenialub światopoglądy współczesnego narodu żydowskiego czy współczesnego judaizmu jako religii.

Pierwotnie termin ten był używany po prostu w odniesieniu do żydowskich konwertytów na chrześcijaństwo. W nowoczesnym sensie użyto go dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym (I wojna światowa- II wojna światowa ) w Stanach Zjednoczonych. Rozwójanty semickiesentyment prowadziłteologicznie liberałChrześcijanie i Żydzi powinni promować koncepcję wspólnego dziedzictwa „judeochrześcijańskiego” jako reakcji. To było dopiero w okresie powojennymkonserwatywnyifundamentalistaChrześcijanie będą pretendować do wartości judeochrześcijańskich (ale pozostać niezainteresowanym w włączenie liberalnych chrześcijan, liberalnych Żydów i nie-Republikański palestyńskiChrześcijanie).

Od (2001) konserwatywna retoryka dotycząca „judeochrześcijańskich korzeni” Stanów Zjednoczonych często zawierała niewypowiedziany podtekstnie licząc Muzułmanie.Dennis Prager, który urodził się w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej, jest przykładem, upewniając się, że dobre stare wartości chrześcijańskie mają w sobie przedrostek `` Judeo- '', nie wspominając o tym inna wiara Abrahamowa z którymi również podzielają zasady. Oczywiście, Żydzi i katolicy wciąż próbują zrozumieć, dlaczego 11 września zmienił wszystko.

Facebook   twitter