Konserwatyści należą do najbardziej aktywnych politycznie Amerykanów

Zainteresowanie polityczne najwyższe w ekstremach ideologicznych

Gdy pole prezydenckie w 2016 r. Zaczyna nabierać kształtów, wielu republikanów skłania się wprost do najbardziej konserwatywnego skrzydła GOP. W szczególności senator Ted Cruz z Teksasu przekonywał, że kluczem do zwycięstwa republikanów w przyszłym roku będzie nominowanie kogoś - prawdopodobnie jego samego - który może zainspirować „miliony odważnych konserwatystów” do głosowania.

To argument, który Cruz wysuwa od jakiegoś czasu: w styczniu, według CBS News, powiedział na zjeździe Tea Party w Karolinie Południowej, że „jeśli nominujemy kandydata w tej formie (Johna McCaina i Mitta Romneya), ci sami ludzie, którzy został w domu w 2008 roku, a 2012 pozostanie w domu w 2016 roku, a Demokraci ponownie wygrają ”.

Biorąc pod uwagę ograniczenia sondaży wyjściowych, trudno ocenić, czy taki czynnik zadziałał w przypadku McCaina czy Romneya, chociaż przynajmniej niektórzy członkowie Partii Republikańskiej są sceptyczni. Wiemy, że według kilku miar ludzie, którzy określają się jako konserwatywni republikanie (i skłaniający się ku republikanom) są już bardziej aktywni politycznie niż większość innych grup ludności.

Weź na początek głosowanie. Przeprowadziliśmy nową analizę połączonych danych z badań Pew Research Center przeprowadzonych podczas kampanii jesiennej 2012; dane łączą identyfikację partyjną wśród ogółu społeczeństwa (w tym tych, którzy skłaniają się ku jednej lub drugiej partii) z ich ideologiczną samoidentyfikacją. Analiza pokazuje, że w 2012 r. 82% konserwatywnych republikanów i zwolenników republikanów miało „duże prawdopodobieństwo” głosowania, co jest zdecydowanie najwyższym wynikiem ze wszystkich podgrup.

Konserwatywni republikanie i odchudzeni również wysoko ocenili inne wskaźniki zaangażowania politycznego. Najprawdopodobniej powiedzieli, że uważnie śledzili rząd i sprawy publiczne „przez większość” lub „niektóre” w tym czasie: 80% w 2012 r., Wyprzedzając liberalnych demokratów i szczupłych (73%) i więcej niż ogół społeczeństwa (67 %). Konserwatywni republikanie i szczuplejsi również znacznie częściej mówili, że poświęcili „trochę” lub „całkiem dużo” wyborom - 81%, w porównaniu z 70% liberalnych Demokratów i szczupłych oraz 67% ogółu społeczeństwa.

Konserwatywni republikanie

Jednak z wyłączeniem osób odchudzonych, udział konserwatywnych Republikanów w ogólnej liczbie elektoratu jest mniej więcej stały od 2004 roku, zgodnie z analizą danych Pew Research dotyczących krajowych danych z sondażu: około jednej piątej wyborców zidentyfikowanych jako konserwatywni republikanie w 2012 r. (Liberalni Demokraci tworzą 16% elektoratu w 2012 r., Kontynuując niewielki, ale stały wzrost od 2000 r.)Wersja politycznej typologii Pew Research z 2014 r. Również wykazała, że ​​najbardziej zagorzali konserwatyści należą do najbardziej zaangażowanych politycznie w amerykańskim elektoracie. Dwie najbardziej konsekwentnie konserwatywne grupy typologiczne, niezłomni konserwatyści i konserwatyści biznesu, były jednymi z najbardziej prawdopodobnych (wraz z solidnymi liberałami), aby wnieść wkład w kampanie lub zgłaszać się do nich jako wolontariusze, uczestniczyć w wydarzeniach kampanii i kontaktować się z wybranymi urzędnikami. (Nie wiesz, jakim jesteś typem politycznym? Rozwiąż nasz quiz i dowiedz się!)

Chociaż dwa najbardziej konserwatywne typy razem stanowią mniej niż jedną czwartą (22%) ogółu społeczeństwa, zgodnie z raportem typologicznym stanowią one ponad jedną trzecią (36%) wszystkich „zaangażowanych politycznie” Amerykanów - tych, którzy są zarejestrowani do głosowania, mówią, że zawsze lub prawie zawsze głosują, i uważnie śledzą sprawy publiczne. Podobnie Solidni Liberałowie stanowią większy odsetek zaangażowanych politycznie (21%) niż ogółu społeczeństwa (15%). To mniej gorliwie partyzanckie grupy są mniej zaangażowane w życie polityczne.

Facebook   twitter