Krytyczne myślenie

Trudno myśleć
lub prawie nie myślisz?

Filozofia
Ikona filozofia.svg
Główne ciągi myśli
Dobry, zły
i pierdnięcie mózgu
Jeśli pomyśleć o tym
Sprzeciwiamy się nauczaniu umiejętności myślenia wyższego rzędu (HOTS) (wyjaśnianie wartości), umiejętności krytycznego myślenia i podobnych programów, które są po prostu przemianowaniem edukacji opartej na wynikach (OBE) (uczenie się na poziomie mistrzostwa), które koncentrują się na modyfikacji zachowania i mają na celu wyzwanie ucznia utrwalone przekonania i podważanie rodzicielstwa autorytet .
- partia Republikańska zTeksasPlatforma 2012

Krytyczne myślenie , podejście do gromadzenia danych i wyciągania wniosków na temat świata, w dużej mierze opiera się na pomysłach z platformyrewolucja naukowai opowiada się za podejściem do pozyskiwania danych i racjonalnej oceny. Osoby stosujące krytyczne myślenie starają się zebrać jak najwięcej istotnychdanew miarę możliwości, a następnie ocenić te dane pod kątem dokładności, a na końcu wykorzystać je do wyciągnięcia jak najbardziej uzasadnionych wniosków. Krytyczne myślenie jest procesem ciągłym i nawet pomysły, które według nas są dobrze wspierane, muszą być od czasu do czasu poddawane ponownej ocenie, aby zobaczyć, czy nowe informacje mogą zmienić zdanie.

Krytyczne myślenie wykorzystuje wiele aspektów logika formalna i nieformalna logika . Koncentruje się również na odkrywaniu i demaskowaniustronniczość, propaganda ,złudzeniei oszustwo - zarówno w źródłach swoich informacji, jak i we własnych poglądach i podejściach do rozwiązywania problemów.

Umiejętności krytycznego myślenia

Kluczem do sukcesu jest krytyczne myślenie.
- Profesor Herschel Layton

Według Collegiate Learning Assessment umiejętności krytycznego myślenia obejmują:

 • określić, które informacje są istotne, a które nie
 • rozróżniać racjonalny iroszczenia emocjonalne
 • oddzielnyfakt z opinii
 • rozpoznać sposoby ograniczania lub narażania dowodów
 • miejsce oszustwo i dziury w argumentach innych
 • przedstawiać analizę danych lub informacji
 • rozpoznać logiczne wady w argumentach
 • narysować połączenia między dyskretnymi źródłami danych i informacji
 • wybierz najsilniejszy zestaw informacji pomocniczych
 • zdawać sobie sprawę, że problem może nie mieć jasnej odpowiedzi lub jednej odpowiedzi
 • sformułować argumentację i kontekst dla tego argumentu
 • prawidłowo i precyzyjnie używaćdowódbronić argumentu

Jednak Foundation for Critical Thinking przedstawiła bardziej kompletną listę i szczegółową analizę umiejętności krytycznego myślenia.

W skrócie

QualiaSoup zawiera krótkie i pouczające spojrzenie na niektóre zasady krytycznego myślenia.

Facebook   twitter