• Główny
  • Aktualności
  • Mając na horyzoncie orzeczenia dotyczące religii, chrześcijanie w USA pozytywnie oceniają Sąd Najwyższy

Mając na horyzoncie orzeczenia dotyczące religii, chrześcijanie w USA pozytywnie oceniają Sąd Najwyższy

Aktywiści wolnego wyboru trzymają znaki obok działaczy antyaborcyjnych uczestniczących w

Osoby religijne są mniej skłonne do przychylnego postrzegania Sądu NajwyższegoSąd Najwyższy rozpatruje w tym tygodniu argumenty na temat prawa stanu Luizjana, które ogranicza dostęp do aborcji i jest jednym z kilku niedawnych przepisów stanowych, które mają zakwestionować sprawę Roe przeciwko Wade. Istnieją inne sprawy w aktach, które mogą mieć długofalowe konsekwencje dla kwestii związanych z religią, w tym sprawy dotyczące finansowania publicznego szkół religijnych oraz napięcia między przepisami o niedyskryminacji a wolnością religijną.

Amerykanie wkraczają na ten kluczowy odcinek, czując się dobrze w Sądzie Najwyższym. Podczas gdy 62% Amerykanów ogólnie ma przychylną opinię o sądzie, chrześcijanie są bardziej skłonni, niż niepowiązani religijnie Amerykanie, postrzegają to pozytywnie (69% w porównaniu do 51%). Obejmuje to około siedmiu na dziesięciu białych ewangelickich protestantów, białych protestantów, którzy nie identyfikują się jako narodzonych ponownie lub ewangelicznych chrześcijan (po 72% każdy) i katolików (70%), według badania Pew Research Center przeprowadzonego w lipcu 2019 r. .

W wiadomościach o kilku sprawach związanych z religią, które pojawiają się w Sądzie Najwyższym, chcieliśmy sprawdzić, jak postawy wobec sądu - i niektóre kwestie, którymi zajmuje się w tym roku - różnią się pod względem tożsamości religijnej i przynależności politycznej. Analiza obejmuje dane opinii publicznej z badań Pew Research Center przeprowadzonych online i telefonicznie w latach 2015, 2016, 2018 i 2019. Linki do tych badań, w tym daty terenowe i liczebność próby, znajdują się w tekście analizy. Ankiety internetowe i telefoniczne przeprowadzane przez Centrum są ważone tak, aby były reprezentatywne dla dorosłej populacji USA według czynników, takich jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, wykształcenie i inne kategorie.

Poglądy sądu również różnią się w zależności od partii: spośród republikanów i republikanów niezależnych trzy czwarte ma przychylną opinię o Sądzie Najwyższym w porównaniu z około połową Demokratów i Demokratów (75% vs 49%). Niepowiązani religijnie dorośli - to znaczy identyfikujący się jako ateiści, agnostycy lub „nic szczególnego” - są w dużej mierze Demokratami, podczas gdy biali ewangelicy protestanci są zdecydowanie republikańscy i republikańscy.

Republikanie i biali ewangelicy postrzegają sąd dużo przychylniej niż podczas prezydentury Baracka Obamy. W 2015 roku, zaraz po tym, jak sąd zalegalizował małżeństwa osób tej samej płci w kraju i utrzymał w mocy kluczowy element ustawy o przystępnej opiece, zaledwie jedna trzecia republikanów i trzech na dziesięciu białych ewangelików miała przychylne opinie Sądu Najwyższego. Ale od tego czasu prezydent Donald Trump powołał dwóch nowych sędziów - Neila Gorsucha i Bretta Kavanaugha - a sąd wydał kilka przyjaznych religii orzeczeń.

Większość białych ewangelickich protestantów chce całkowitego obalenia Roe przeciwko Wade

Przed potwierdzeniem przez Kavanaugha w 2018 roku Pew Research Center zapytało Amerykanów, czy sądzą, że zagłosowałby za uchyleniem orzeczenia z 1973 r. W sprawie Roe przeciwko Wade, które ustanowiło konstytucyjne prawo do aborcji.Czterech na dziesięciu Amerykanów (39%) w tamtym czasie powiedziało, że gdyby Senat zatwierdził Kavanaugha, zagłosowałby za obaleniem Roe przeciwko Wade, podczas gdy trzech na dziesięciu (29%) powiedziało, że nie. Jedna trzecia (32%) nie wyraziła opinii lub stwierdziła, że ​​nie będzie to miało znaczenia. Demokraci dwukrotnie częściej niż Republikanie twierdzili, że Kavanaugh zagłosowałby za unieważnieniem orzeczenia (55% w porównaniu z 27%).

Sześciu na dziesięciu białych ewangelickich protestantów popiera obalenie sprawy Roe przeciwko WadeW ankiecie z 2019 roku większość Amerykanów (70%) stwierdziła, że ​​sprzeciwia się obaleniu Roe v.Wade. Jednak kilka stanów uchwaliło prawa mające na celu zakwestionowanie orzeczenia w ostatnich latach, w tym ustawy uchwalone w siedmiu stanach (w tym Luizjanie), które mają na celu zakazanie prawie wszystkich aborcji.

Biali ewangeliccy protestanci (61%) znacznie częściej mówią, że chcą, aby sąd najwyższy całkowicie obalił sprawę Roe przeciwko Wade, niż katolicy (28%), biali protestanci, którzy nie są ewangelikami (26%) i religijne `` nic '' (10 %).

Z politycznego punktu widzenia republikanie, którzy określają swoją ideologię polityczną jako konserwatywną, częściej niż republikanie, którzy określają swoją ideologię jako umiarkowaną lub liberalną, opowiadają się za obaleniem Roe przeciwko Wade (61% w porównaniu z 27%). Prawie dziewięciu na dziesięciu Demokratów i Demokratów (87%) nie chce obalenia Roe v. Wade.

Amerykanie w dużej mierze postrzegają Sąd Najwyższy jako neutralny wobec religii

Większość Amerykanów twierdzi, że Sąd Najwyższy jest bezstronny w kwestii religiiPomimo różnych poglądów na temat aborcji i innych kwestii religijnych, Amerykanie generalnie postrzegają wysoki sąd jako bezstronny wobec religii. Siedmiu na dziesięciu dorosłych Amerykanów (69%) twierdzi, że sąd jest neutralny wobec religii, 18% twierdzi, że sąd jest przyjazny religii, a 11% twierdzi, że jest nieprzyjazny, zgodnie z badaniem z 2019 r. Większość zarówno republikanów (75%), jak i demokratów (65%) - a także chrześcijan (72%)ireligijni „nie” (65%) - twierdzą, że sąd jest neutralny wobec religii. Badanie wykazało również, że 76% białych protestantów, którzy nie są ewangelikami, 72% katolików i 72% białych ewangelików postrzega sąd jako neutralny wobec religii.

„Żadni” - a zwłaszcza sami określający się jako ateiści - są bardziej skłonni niż chrześcijanie twierdzić, że jest to Sąd Najwyższyprzyjaznywobec religii, podczas gdy biali ewangelicy są nieco bardziej skłonni niż inne grupy religijne twierdzić, że są sędziaminieprzyjaznywobec religii. Ale w obu przypadkach są to nadal poglądy mniejszości.

Co więcej, wielu Amerykanów zgadza się, że nominacje do Sądu Najwyższego są ważnym czynnikiem do rozważenia przy podejmowaniu decyzji dotyczących głosowania.

Przed wyborami prezydenckimi w 2016 r. 65% zarejestrowanych wyborców w USA stwierdziło, że nominacje do Sądu Najwyższego były `` bardzo ważne '' dla ich głosu, co stanowi wyższy odsetek niż tych, którzy powiedzieli to o polityce handlowej (57%) i środowisku (52%), ale mniejszy odsetek niż ci, którzy podawali ekonomię (84%) i terroryzm (80%). Zarejestrowani wyborcy w wielu grupach religijnych wymieniali nominacje do Sądu Najwyższego jako najważniejszą kwestię głosowania, w tym 70% białych ewangelickich protestantów, 66% katolików, 61% białych protestantów, którzy nie są ewangelikami i 58% religijnych „nie”. Nominacje do Sądu Najwyższego miały również znaczenie dla większości republikanów i republikanów skłaniających się ku wyborowi (70%), a także dla Demokratów i Demokratów (62%).

Facebook   twitter