Społeczeństwo o wysokim IQ

I dlaczego wszyscy używająmózgw każdym razie za ich logo? Każdy, kto by to zrobił, jest oczywiście bardzo irytującą osobą, z którą nie chciałbyś mieć nic wspólnego.
Opowiedz mi o
Twoja matka

Psychologia
Icon psychology.svg
Na naszą następną sesję ...
 • Uprzedzenia poznawcze
 • Zdrowie psychiczne
 • Zabobon
 • Znani psychologowie
Pojawiły się w twoim umyśle
Ludzie, którzy chwalą się swoim IQ, są przegrani.
- Stephen Hawking

DO wysoki ILORAZ INTELIGENCJI społeczeństwo jest organizacją, której celem jest ograniczenie liczby członków do osób znajdujących się w określonym, wysokim percentylu ILORAZ INTELIGENCJI Wyniki testu. Niepewni ludzie, którzy dobrze wypadają w standardowych testach, dołączają do nich, aby wzmocnić ich poczucie byciainteligentny.

Najstarszym, największym i najbardziej znanym tego typu stowarzyszeniem jest Mensa International, założona przez kilku nieznajomych w pociągu w 1946 roku, którzy zdecydowali, że będzie to bardziej produktywne niż zabijanie nawzajem żon. Inne wczesne społeczeństwa to Intertel (założone przez Ralpha Hainesa w 1966 r.), International Society for Philosophical Inquiry (założone przez dr Christophera Hardinga w 1974 r.) Oraz żenująco nazwane Towarzystwo Prometeusza i Mega Society (założone przez dr Ronalda K. Hoeflina) w 1982). Wejście do MENSA nie jest szczególnie godnym uwagi osiągnięciem. Wiele króliczków Playboya, profesjonalnych zapaśników, gwiazd porno, białych nacjonalistów i Jimmy'ego Savile'a dokonało cięcia.

Zawartość

Cel takich społeczeństw

ZanimInternetSpotkanie dość błyskotliwych ludzi mogło w rzeczywistości wymagać sporo pracy, więc takie społeczeństwa były społecznie użyteczne.

Obecnie głównym celem tych społeczeństw jest zapewnienie, aby ich członkowie nie byli wystarczająco sprytni, aby zdać sobie sprawę z tego, że płacą pieniądze członkostwo nie jest dobrą okazją (opłata członkowska dla Mensy wynosi 61 funtów, a samo przystąpienie do testu to 24 funty). Założyciel Mensy Lancelot Lionel Ware opuścił grupę w latach pięćdziesiątych i wyraził rozczarowanie, że tak wiele spotkań Mensy polega na rozwiązywaniu zagadek, mówiąc: „To forma masturbacja . Nic z tego nie wynika.

Wymagania wstępne

Społeczeństwa o wysokim IQ zwykle akceptują szereg standardowych testów wielokrotnych domysłów. Uważa się, że IQ ma rozkład normalny. Średni wynik IQ wynosi 100, a uznane testy IQ mogą mieć różne odchylenia standardowe. Bardziej uznane testy będą miały zwykle odchylenie standardowe (σ) wynoszące 15, 16 lub 24 punkty. Oszacowanie IQ jest podatne na błąd pomiaru. Zgodnie z najlepszymi praktykami należy przeprowadzić co najmniej dwa różnie zaprojektowane testy standaryzowane (z których jeden powinien być nadzorowany). Jednak wiele towarzystw o ​​wysokim IQ, w tym Mensa, zaakceptuje przyjęcie na podstawie `` wcześniejszych dowodów '', co oznacza, że ​​wnioskodawca może przedstawić dowód osiągnięcia wymaganego percentyla dla danego społeczeństwa, przedstawiając wynik z listy dopuszczalnych testów (które mogą obejmować zarówno akademickie, jak i tradycyjne testy IQ). Na przykład, ktoś mógłby przedłożyć wynik SAT, GRE, GMAT i LSAT sprzed ponad 20 lat za przyjęcie do Mensy, o ile wynik byłby w 98. percentylu, nawet jeśli ta sama osoba może nie zaliczyć podawany test, jeśli miałby go podjąć w momencie składania wniosku do społeczeństwa.

Pomimo pewnych niespójności koncepcyjnych w odniesieniu do przyjmowania do towarzystw o ​​wysokim IQ, internetowe testy IQ są rzadko akceptowane ze względu na ich wątpliwą trafność i porównywalność z ustalonymi standaryzowanymi testami IQ. Zasadniczo większość internetowych testów IQ zawyża wyniki IQ, co prowadzi do tego, że więcej osób wykonujących testy IQ online uważa, że ​​są geniuszami, tylko po to, aby odczuwać rozczarowanie w momencie, gdy próbują uzyskać zewnętrzną weryfikację swoich wyników online, biorąc udział w badaniu administrowanym przez lekarza znormalizowany test IQ. Jednak postęp technologiczny sprawił, że w ostatnich latach niektóre testy IQ stały się znacznie bardziej skuteczne, a duża liczba obserwacji testowych, które można wygenerować online, pomogła twórcom testów online w dokładniejszym znormalizowaniu testów, aby wynikowe wyniki IQ były porównywalne z tym, co zdający może być w stanie osiągnąć na standardowych testach IQ. IQ-Brain.com i testKidsIQ.com, na przykład, mają wiele testów IQ, które według autorów zapewniają porównywalne wyniki do testów przeprowadzanych przez proctora. Testy IQ-Brain.com zyskały uznanie w niektórych towarzystwach o wysokim IQ, takich jak TenIQ.Problemy z wymaganiami wstępnymi

Pułap większości standaryzowanych (walidowanych i znormalizowanych) testów inteligencji wynosi około 99,9 percentyla (3,09σ, IQ ~ = 149). Oznacza to, że ustalenie poziomów IQ powyżej 140 jest niezwykle trudne i prawdopodobnie pociąga za sobą zniekształcenia statystyczne i błąd pomiaru.

Jako studium przypadku weźmy pod uwagę, że niektóre kluby wymagają poziomu IQ powyżej 99,99997 percentyla. Jest to zasadniczo niemożliwe do zmierzenia, ponieważ nie ma wystarczających przypadków normatywnych, na których można by oprzeć statystycznie uzasadnioną korelację. Zakładając populację w Stanach Zjednoczonych na 300 milionów, normalne oczekiwanie na liczbę osób z IQ powyżej 175 (5σ powyżej średniej) wynosi około 90 osób. Jak bardzo musisz być sprytny, aby zrozumieć, że społeczeństwa o tak wysokim IQ są śmieszne?

Biorąc pod uwagę, że społeczeństwa o wysokim IQ mają tendencję do bycia kazirodczy , członkowie zazwyczaj wielokrotnie przechodzą testy sat, a tym samym uzyskują zawyżone wyniki - jedna z metaanalizy informuje, że osoba, która w pierwszym teście uzyska wynik w 50. percentylu, będzie do 80. na trzecią. Wydaje się mało prawdopodobne, że samo poddawanie się testom IQ w magiczny sposób czyni cię mądrzejszym, ale jeśli jesteś wystarczająco cierpliwy, możesz kontynuować testy wstępne, dopóki nie uzyskasz oceny. Gratulacje, osiągnąłeś jeden na milion punktów w mało znanym, niezbadanym teście IQ! Niestety, będzie to kosztowny proces - administracja testowa może kosztować nawet 60 USD - więc możesz rozważyć wydrukowanie i laminowanie karty, która ogłosi cię geniuszem, jako opłacalna alternatywa.

Inne problemy pojawiają się, gdy testerzy IQ o wysokim zasięgu online pytają o poprzednie wyniki IQ testowanych przed oceną. Wykorzystanie procesu normowania poprzez ranking ekwipercentylowy jest zwykle pretekstem dla testera do przyznania wyników IQ zgodnych lub nawet niższych od wyników podawanych przez profesjonalistów. Tester bardzo wysoko ocenia wcześniejsze wyniki kandydata z renomowanych testów. Tester może zatem dostarczać fałszywe raporty dotyczące wyników IQ - aby zestawić się z profesjonalistami, tak jakby przyznanie podobnego wyniku w efekcie zwiększyło precyzję testu, a tym samym jego wiarygodność - w ten sposób dodatkowo podważając zasadność celu jego testu, jakim jest pomiar IQ. Ze względu na słabą reputację tych szeroko zakrojonych testów IQ online z niewystarczającej próbki normalizującej, rozsądną interpretacją jest to, że taki schemat nie jest rzadką praktyką wśród testerów.

Tymczasowa psychoza wywołana deklaracją członkostwa (MDITP)

Poinformowanie osoby niebędącej członkiem społeczeństwa o wysokim IQ, że sam jesteś członkiem jednego - zwłaszcza Mensy, którą ludzie mająsłyszał o- u około 90% populacji wywoła stan przejściowyniepoczytalność. Pacjent natychmiast zacznie wygłaszać obraźliwe twierdzenia o członkostwie w takich społeczeństwach, zwykle na wzór pretensjonalności lub nudy, lub inteligencja emocjonalna jest znacznie ważniejsze niż IQ, a następnie ogłaszają, że sami przeszli test IQ (którego pochodzenie nigdy nie jest określone) i osiągnęli niezwykle wysoki wynik (zwykle ponad 150), a następnie wymówkę, dlaczego nigdy nie podejdą test i zostań członkiem (często w oparciu o niechęć członka gwiazdy). Ten psychotyczny stan umysłu szybko ustępuje i można go uspokoić sugestią wyjazdu dolokalny pub.

Zbyt wiele społeczeństw

Kryteria wejścia do towarzystw IQ znacznie się różnią. Niektórzy rozważają naturę testów, które akceptują,to znaczy, czy testy są przede wszystkim numeryczne, przestrzenne, werbalne itp. oraz czy są nadzorowane czy nie. Wszyscy oni przywiązują dużą wagę do tego, jak wysoki należy punkt, aby uzyskać członkostwo.

Jedną z oznak rozprzestrzeniania się społeczeństw o ​​wysokim IQ jest to, że istnieje nawet ich sieć społeczna (rodzaj społeczeństwa z meta-wysokim IQ) zwana World Intelligence Network, która obejmuje 48 społeczeństw o ​​wysokim IQ od 2015 roku.

Niektóre godne uwagi stowarzyszenia, w tym Mensa, zaakceptują wyniki standardowych testów przeprowadzonych gdzie indziej - z wyjątkiem być może testów internetowych, które zazwyczaj wydają się dawaćwszyscy130–140, ponieważ zazwyczaj trafiają do niewłaściwej grupy wiekowej i nie są znormalizowane.

Poniższa lista jest posortowana według percentylowego punktu odcięcia przy przyjęciu i zakłada „ogólny czynnik inteligencji”,sol, ma rozkład normalny z μ = 100 i σ = 15/16.

10% najlepszych

 • 90. percentyl; 1/10; IQ 119,22 σ = 15 / 120,5 σ = 16
  • High IQ Forum - forum dyskusyjne zorientowane na IQ, gdzie istnieje proces weryfikacji, ale członkostwo nie jest ograniczone.
  • Global High IQ Society Dawniej znane jako TenIQ

Top 5%

 • 95. percentyl; 1/20; IQ 124,67 σ = 15 / 126,32 σ = 16
  • Orison-B High IQ Society - grupa o wysokim IQ na rzecz wolności słowa i wolnego myślenia
  • AtlantIQ Society - sprytni ludzie, którzy nie potrafią przeliterować „Atlantic”
  • International High IQ Society - z tego zakresu ledwo się kwalifikują
  • Towarzystwo omIQami - sprytnejęzyk japońskiludzie

Pierwsza 3%

 • 97 centyl; 1/33; IQ 128 σ = 15/130 σ = 16
  • Hiszpanie o dużej pojemności
  • Deepbrain Society - wymaga również „studiów podyplomowych z pełnymi ocenami (najwyższe wyniki)”

Najlepsze 2%

 • 98 centyl; 1/50; IQ 130,81 σ = 15 / 132,86 σ = 16; + 2σ
  • AtheistIQ - AtheistIQ został założony przez Roberta Dawsona, chociaż wydaje się, że wycofał się ze spraw klubu na rzecz Martina Lithnera, założyciela stowarzyszenia o wysokim IQ. Strona klubu wymienia 44 członków, choć nie była aktualizowana od 2010 roku.
  • Brain Society - inteligentnehiszpańskiludzie, którzy są zbyt głupi, by zdawać sobie sprawę, że automatyczne odtwarzanie dźwięku na Twojej stronie głównej nie jest oznaką błyskotliwości.
  • Greatest Minds - Autoplaying muzyka jest słabe. Ma około 20 członków. Zawiera obraz Albert Einstein , najmądrzejszy człowiek na świecie, jak wszyscy wiemy.
  • High Potentials Society - założone w 2002 roku przez Maxa Tiefenbachera, HPS może się teraz pochwalić imponującymi 420 członkami z 35 różnych krajów. Niektórzy z tych członków mogą być nieco wyimaginowani (np. „Darb” zZASTOSOWANIA). HPS nie pobiera opłat za wstęp i wydaje bezpłatne czasopismo (Na lewą stronę) dla członków, dość nietypowe wśród społeczeństw o ​​wysokim IQ. Dla zainteresowanych strona internetowa stowarzyszenia zawiera rozsądnie skonstruowane testy IQ. Jednak powinny być one używane tylko do obserwowania, jak zazwyczaj wyglądają testy wstępne do społeczeństw o ​​wysokim IQ, a nie prawidłowo znormalizowane testy IQ, którymi prawie na pewno nie są.
  • Ingenium High IQ Society - przynajmniej wydaje się, że ich strona jest poprawnie napisana i zaprojektowana w sposób kompetentny. Mają nawet co najmniej 50 członków. Pozwalają też mniej inteligentnym ludziom „obserwować” ich: „Jeśli twoje IQ jest bliskie 98 percentyla, możesz zostać subskrybentem społeczeństwa”. Jak miło. Mają też naprawdę ładnie wykonany favicon.
  • Społeczeństwo IQual - Społeczeństwo IQual zostało stworzone przez połączenie dwóch innych społeczeństw z wysokim IQ: społeczeństwo dziesiątych i społeczeństwo Bright Minds. Hasło społeczeństwa brzmi „Dołącz do nas w ewolucji”. Ostrzegam, każdy, kto ma predyspozycje do napadów, powinien unikać strony głównej IQual.
  • IQuestion Society - stworzone, aby umożliwić członkom Mensy dołączenie do World Intelligence Network.
  • Mensa International - Zdecydowanie najbardziej znane ze wszystkich społeczeństw o ​​wysokim IQ. Zegarek Rolex ze świata High IQ.
  • Mysterium Society - „Mysterium, nie dla zwykłego geniusza”. Inspirująca piosenka jest automatycznie odtwarzana na stronie głównej stowarzyszenia, gdy tylko zostanie załadowana, skomponowana prawdopodobnie przez założyciela stowarzyszenia Grega A. Grove'a, profesora muzyki. W wywiadzie zapisanym na stronie profesor Groves zauważa - w chwili przytomności - że mierzenie wyników IQ powyżej 140 jest prawdopodobnie „nieco bez znaczenia”, a każdy wynik powyżej 120 będzie wiązał się z „zniekształceniem statystycznym”. Można się zastanawiać, dlaczego założył wtedy społeczeństwo, które wymaga IQ na poziomie 130, aby wejść. Mantra społeczeństwa „Mysterium jest poza przestrzenią kosmiczną, przestrzenią wewnętrzną i cyberprzestrzenią”. To sprawia, że ​​trudno jest określić, czy to społeczeństwo delikatnie naśmiewa się z siebie, czy też jawna karykatura .

Numer 1%

 • 99. percentyl; 1/100; IQ 135 σ = 15/137 σ = 16
  • Chorium - witryna promująca „zaangażowanie intelektualne muzyków”. Ich strona internetowa jest stosunkowo rozsądna, ale zawiera obowiązkowe linki e-mail do „administratora”. Członkostwo wymaga udowodnienia, na wiele dozwolonych sposobów, IQ około 140, a także testu muzycznego.
  • Towarzystwo Elateneo / s - Stowarzyszenie założone przez czternastolatka (Andrés Gómez Emilsson) w 2005 roku. Jego deklarowanym celem jest „stworzenie społeczności, w której podobne istoty mogą komunikować się bez ograniczeń”. Ambitny cel, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jego strona internetowa jest hostowana na bezpłatnym serwerze WWW.
  • Intertel - założona w 1966 roku i posiadająca ponad 1200 członków w trzydziestu krajach, chociaż członkowie znajdują się głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie tylko jeden z ośmiu regionów stowarzyszenia jest poświęcony członkom międzynarodowym. Towarzystwo wydaje czasopismo ptIntegraa regiony również publikują własne biuletyny. Jedno z nielicznych społeczeństw, które jest oczywiście poważnym przedsięwzięciem, chociaż czytając część poezji, niedoinformowane spekulacje na temat inteligencji i ogólnego zęba na ich stronie internetowej mogą podważyć ich standardy wejścia.
  • The Mind Society - samotne społeczeństwo, którego slogan brzmi: „Dobroć spotyka mentalność”. Niewiele więcej wiadomo o społeczeństwie poza tym, że zaciekle utrzymują swoją niezależność od innych społeczeństw o ​​wysokim IQ.
  • Top One Percent Society (TOPS) - Kolejne stowarzyszenie założone przez Ronalda Hoefflina w 1989 roku. TOPS powstało jako drukowany dziennik pod nazwąIn-Geniusale przekształciła się w społeczeństwo z dziennikiem o nazwieBielec. TOPS ma silną pozycję w Internecie dla przeciętnego społeczeństwa o wysokim IQ, zarówno na LinkedIn, jak i na Facebooku. W przeciwieństwie do większości towarzystw o ​​wysokim IQ, TOPS nie wymaga żadnej płatności.
  • Ergo Society - Społeczeństwo zajmujące się rozwiązywaniem problemów poprzez kreatywne stosowanie logiki.
  • UNIQ Society

Najlepsze 0,5%

 • 99,5 centyl; 1/200; IQ 139 σ = 15/141 σ = 16
  • Colloquy - założona przez Julię Cachię z zamiarem bycia społeczeństwem o wysokim IQ opartym wyłącznie na Internecie. Oryginalna witryna ( http://colloquysociety.org/ ) zawiera mnóstwo wywiadów i esejów, chociaż linki zewnętrzne nie zawsze działają, co sugeruje, że strona nie jest dobrze utrzymana. Warunkiem dyskursu obywatelskiego jest metanarracja, która leży u podstaw większości pism na tej stronie. Życie z wysokim IQ jest często niebezpieczne; najwyraźniej założyciele tego miejsca byli źle traktowani przez barbarzyńców w innych społeczeństwach. Colloquy został przeniesiony na platformę groups.io w maju 2019 roku.
  • Poetic Genius Society - Kolejne zorientowane artystycznie społeczeństwo o wysokim IQ założone przez dr Grega Grovesa. Czasopismo Towarzystwa Poetyckich Geniuszy nosi tytuł „Apoteoza”. Kwalifikowalność do członkostwa opiera się na punktacji na poziomie 99,5 centyla w dowolnym z kilku testów IQ lub standardowych testów, a także na opublikowaniu poezji. Pozornie rygorystyczny poprzedni wymóg jest równoważony przez nieco luźną definicję „opublikowanego”, która może nawet obejmować „licealne czasopisma poetyckie”.

Najlepsze 0,37%

 • 99,63 centyl; 1/270; IQ 140 σ = 15/143 σ = 16
  • Międzynarodowe Towarzystwo HispanIQ
  • Infinity International Society (IIS) - Cytaty z Einsteina, dziwaczna strona wprowadzająca, przerażająca autoodtwarzająca muzyka i słowo nieskończoność w nazwie towarzystwa; IIS ma wszystkie pułapki samo-powiększających się społeczeństw IQ. IIS został założony w 2007 roku i rozrósł się do kilkuset członków. Stowarzyszenie nie publikuje żadnego czasopisma, zamiast tego woli udostępniać prywatne forum z ePiq (innym społeczeństwem o wysokim IQ), aby członkowie mogli dzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Najlepsze 0,33%

 • 99,666. percentyl; 1/333; IQ 140 σ = 15/143 σ = 16
  • Xeptiona - nieznane społeczeństwo. Ich strona internetowa składa się tylko z przechwałkowego opisu i pola kontaktowego. Jego konstrukcja jest dobra w porównaniu do przeciętnego społeczeństwa. Aha, i strona jest hostowana przez Weebly ...

Najlepsze 0,3%

 • 99,7 centyl; 3/1000; IQ 141 σ = 15/144 σ = 16
  • Cerebrals Society - Kolejne społeczeństwo o wysokim IQ, które stara się wykorzystać swoją oczywistą wielkość, aby pomóc ludzkości. W akcie oszałamiającego współczucia społeczeństwo pozwala idiotom, którzy mogą uzyskać tylko więcej niż 99% populacji, dołączyć do swojego społeczeństwa jako skromni abonenci. W pewnym momencie pozwolili nawet aktywnym członkom forum zostać współpracownikami, ale najwyraźniej nikt nie skorzystał z okazji, by zjeść ich intelektualne skrawki, więc utrzymali pozycję. Społeczeństwo jest prawie martwe, pojawiają się tylko sporadyczne posty na forach. Skrzynka przyjęć zapełniła się od lat, a administrator nie odpowiada na PW. Wydaje się, że publiczna tablica ogłoszeń nie ma teraz nikogo, kto się nią zajmuje i jest pełna spamu.

Najlepsze 0,2%

 • 99,8 centyl; 1/500; IQ 143 σ = 15/146 σ = 16
  • Stowarzyszenie ePiq - Pierwszym sprawdzianem przyjęcia do społeczności ePiq jest wymówienie nazwiska założyciela - Chrisa Chsioufisa. „Projekt strony internetowej jest dobrze zaktualizowany. Wybór kolorów wydaje się podkreślać naturę tego społeczeństwa. Która jest wyrafinowana, kultywowana i panuje w niej wyuczona atmosfera ”. - oddany fan społeczeństwa ePiq. Towarzystwo wydaje się działać jako zależne ramię Infinity International Society, z nieco wyższymi standardami wejścia.
  • exactiq High IQ Society - założone w 2008 roku, stowarzyszenie exactiq przyznało niedawno, że społeczeństwo jest bardziej zainteresowane rozwiązywaniem i projektowaniem przestrzennych zagadek niż poważnymi rozmowami czy mierzeniem inteligencji. Chociaż to społeczeństwo wymagało wyniku 99,8 percentyla na teście, ich standardy wejścia są teraz bardziej ezoteryczne; społeczeństwo twierdzi, że jeśli jesteś zadowolony z wyniku z testu, możesz go wysłać, a oni zadecydują, czy zdasz egzamin.
  • Neurocube

Najlepsze 0,13%

 • 99,87 centyl; 13/10 000; IQ 145 σ = 15/148 σ = 16; + 3σ
  • Stowarzyszenie Artystycznych Umysłów (Artifex Mens Congregatio) - Kolejne społeczeństwo o wysokim IQ, które w dużym stopniu opiera się na rozsądnym wykorzystaniułacinajęzyk, aby pokazać swoją wyższość intelektualną. Towarzystwo ma forum i tablicę ogłoszeń, na których członkowie mogą się komunikować; Jednak ostatnio aktywność na obu była minimalna, a ich główna strona internetowa zniknęła, co wskazuje, że społeczeństwo może już nie być aktywne.
  • Stowarzyszenie CIVIQ - Stowarzyszenie CIVIQ zostało założone w 2001 roku, aby pomóc uzdolnionym intelektualnie przezwyciężyć ułomności związane z ich dolegliwościami. Oprócz tej szlachetnej - choć nieco błędnej - misji CIVIQ jest kolejnym standardowym członkiem Światowej Sieci Wywiadowczej.
  • Torr - Torr to nowoczesna mikro sieć społecznościowa, której celem jest stymulowanie oryginalnych pomysłów, rozbudzanie i rozwijanie talentów na całym świecie, zapewnianie społeczności i zapewnianie lepszego zrozumienia sztuki i nauki.
  • UberIQ - forum internetowe dla rzekomo wyjątkowo inteligentnych osób. Nowi użytkownicy muszą przesłać wyniki testu i 20 $, aby dołączyć.

Najlepsze 0,1%

 • 99,9 centyl; 1/1000; IQ 146 σ = 15/149 σ = 16
  • Glia Society - Czy wiesz, że Einstein miał więcej komórek glejowych niż przeciętny człowiek? Jeśli tak, możesz być potencjalnym członkiem społeczności Glia, ponieważ tylko geniusze wiedzą, że Einstein był najmądrzejszą osobą, jaka kiedykolwiek istniała. Na stronie jest tak wiele treściwej treści, że zawężenie najbardziej soczystych bryłek jest trudne. Nazwa ich dziennika, która gwarantuje „absolutną wolność słowa” (miejmy nadzieję, że pædofile się nie dowiedzą) brzmi jak członek z poważną wadą wymowy, który wymyślił to, zamawiając „thcoth on the rockth”. Mają animowaną prezentację na temat powstania klubu, z oryginalną muzyką skomponowaną przez założyciela Paula Cooijmansa, jeśli ktoś chciałby zgłębić filozofię społeczeństwa. Złowrogo - być może proroczo - część serwisu jest odpowiednio zatytułowana „gry umysłowe” - podobnie jak w wielu tego typu społeczeństwach ciężko jest nam odróżnić autokarykaturę od powagi.
  • Międzynarodowe Towarzystwo Wysokiego IQ Milenija - ich strona internetowa jest dziełem sztuki, przejmującym spojrzeniem na najgorsze strony internetowe GeoCities z lat 90. To stowarzyszenie jest częścią małej grupy towarzystw założonych przez Mislava Predaveca, w tym GenerIQ i Tetra. Wszyscy akceptują podobny zestaw testów jako dowód wejścia; testy te są dobrą ilustracją typowych pułapek, które stoją przed testami społecznymi o wysokim IQ. Na przykład większość grup normalnych głosi, że po prostu uzyskując surowy wynik 1, masz IQ powyżej 120.
  • Międzynarodowe Towarzystwo Badań Filozoficznych
  • Towarzystwo IQuadrivium - Jeśli jest coś, o czym wie każdy członek społeczeństwa o wysokim IQ, to to, że Einstein był i będzie najmądrzejszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek istniał. Oczywiście społeczeństwo IQuadrivium nie jest inne, z obrazem Alberta na stronie głównej, a także obowiązkową listą cytatów Einsteina, z których wiele jest źle przypisanych. Społeczeństwo twierdzi, że gdyby to było około 50 lat temu, Einstein prawdopodobnie dołączyłby do społeczeństwa; fakt bezsporny. Na ich stronie internetowej znajduje się lista 20 najbardziej aktywnych współtwórców - od 2011-12-3 na liście znajdują się 2 osoby, a każda z nich zawiera łącznie 1 „ostatni element aktywności”; znak tętniącego życiem, silnego społeczeństwa.
  • LOGIQ Society - Kolejny członek World Intelligence Network, LOGIQ został założony w 2010 roku przez poetę, wynalazcę, autora i wszechstronnego polityka Martina Lithnera. Według Lithnera, „Szyderstwo to hołd złożony geniuszowi przez miernoty” . Czy to oznacza, że ​​scjentolodzy i uzależnieni od World of Warcraft są geniuszami? Czy jego społeczeństwo składa się głównie z futrzaków i blondynki? Niestety (stosunkowo aktywne) forum społeczności nie pozwala na dostęp dla gości, więc nasze pytania pozostają bez odpowiedzi.
  • Społeczeństwo jedno na tysiąc - Kolejne społeczeństwo o wysokim IQ założone przez płodnego Ronalda Hoeflina, które wydaje się działać poprzez grupy Yahoo. W dniu 04-11-2012 strona główna stowarzyszenia miała 55886 odsłon, ale wydaje się, że została w dużej mierze porzucona, o czym świadczą zepsute linki i źle skonfigurowana struktura witryny.
  • Stowarzyszenie Triple Nine - Towarzystwo Triple Nine wydaje się być poważnym przedsięwzięciem mającym na celu stworzenie społeczeństwa o wysokim IQ z konstytucją i czasopismem o nazwie „Vidya”. Społeczeństwo jest na tyle uprzejme, że publikuje poglądy polityczne członków; uważają, że należy złagodzić ograniczenia kontroli broni, rząd powinien przeprosić Microsoft za procesy antymonopolowe, działania afirmacyjne powinny być nielegalne, nie powinno być ograniczeń dotyczących klonowania ludzi, ale pewne ograniczenia dotyczące inżynierii genetycznej zwierząt (prawdopodobnie w celu uniknięcia bio- skonstruowane armie mantikor / gryfów), kara śmierci powinna być stosowana częściej, a większość z nich powinna wspierać wojnę, gdy zagrożone są żywotne interesy USA. Oczywiście członkowie pochodzą głównie z USA, najmądrzejszego kraju na świecie.

Najlepsze 0,07%

 • 99,93 centyl; 7/10 000; IQ 148 σ = 15/151 σ = 16
  • Stowarzyszenie ISI - Co ciekawe, obowiązkowy cytat na pierwszej stronie strony głównej stowarzyszenia ISI brzminieod Einsteina. Nazwa społeczeństwa (ISI-S) nawiązuje do Izydy, starożytnej egipskiej bogini. Towarzystwo prowadzi dziennik o nazwieŚwiatłocień, do którego mają dostęp online do początku 2008 r.Światłocieńjest przede wszystkim wypełniona poezją, obrazami, sztuką i innymi dziełami twórczymi członków. Towarzystwo od kilku lat jest członkiem wszechobecnej World Intelligence Network.

Najlepsze 0,06%

 • 99,94 centyl; 3/5 000; IQ 149 σ = 15/152 σ = 16
  • Epida - Kolejny członek World Intelligence Network, Epida zawdzięcza swoją nazwę przeliczeniu liczby odchyleń standardowych od średniej, którą musisz uzyskać w teście IQ, aby dołączyć do społeczeństwa. To zupełnie nie wydaje się wymyślone. Jeśli uzyskasz wynik niższy niż wymagana liczba dołączająca, możesz zapisać się jako „potencjalny członek”, co oznacza, że ​​pozwolą ci na ponowne zdawanie testów, dopóki nie uzyskasz wyniku potrzebnego do dołączenia do społeczeństwa. To dziwna, jeśli nie godna podziwu pozycja dla społeczeństwa o wysokim IQ.

Najlepsze 0,02%

 • 99,98 procent; 1/5000; IQ 153 σ = 15/157 σ = 16
  • sPIqr - Założona przez samouka pisarza, ekonomistę i matematyka-amatora Marco Ripę w celu pomocy uzdolnionym dzieciom w szkole. W tej chwili jest to najbardziej ekskluzywne towarzystwo wysokiego IQ zlokalizowane we Włoszech.

Najlepsze 0,009%

 • 99,991-ty percentyl; 9/100 000; IQ 156 σ = 15/160 σ = 16
  • Coeus
  • Hall Of The Ancients - założona przez medium i zwolenników pseudo-eugeniki, a także autorytaryzmu, oh boy. Najwyraźniej wszystkie decyzje dotyczące zwykłego człowieka powinny być podejmowane przez najmądrzejszego 0,001% populacji. Jeśli Mensa jest Rolexem wśród klubów z wysokim IQ, to ten jest całkowicie legalnym „Rollexem”, który kupiłeś na pchlim targu.
  • Wierzchołek

Najlepsze 0,003%

 • 99,997 centyl; 3/100 000; IQ 160 σ = 15/164 σ = 16; + 4σ
  • Towarzystwo Epimetheus
  • Stowarzyszenie ERGO - Prawdziwymi bohaterami są ludzie, którzy całe życie poświęcają na rozwiązywanie skomplikowanych zagadek. Ergo zostało założone, aby nagradzać tych ofiarnych nestorów społeczeństw o ​​wysokim IQ swobodnym dostępem do bardziej złożonych zagadek do rozwiązania, rzekomo w celu pomocy w normowaniu. Nie myśl zbyt mocno o tej koncepcji, bo zacznie przypominać pracę nieodpłatną.
  • Człowiek powszechnego społeczeństwa
  • Towarzystwo Prometeusza - założone w 1982 roku przez wszechobecnego Ronalda K. Hoeflina. Co dziwne, społeczeństwo nie akceptuje już testu Mega ani testu Tytana (stworzonego przez Hoeflina) jako dowodu IQ dla wniosków o członkostwo. Okazuje się, że zezwalanie na nieograniczony czasowo, nienadzorowany test inteligencji nie jest zbyt „inteligentny”.
  • Towarzystwo Tetra
  • Stowarzyszenie HELLIQ

Najlepsze 0,001%

 • 99,999 centyl; 1/100 000; IQ 164 σ = 15/168 σ = 16
  • Wyjątkowe Towarzystwo Wysokiego IQ
  • Ultranet
  • Światowe Towarzystwo Wysokich Geniuszy - THGWS

Najlepsze 0,0001%

 • 99,9999-ty percentyl; 1/1 000 000; IQ 172 σ = 15/176 σ = 16
  • Towarzystwo GenerIQ
  • Nieznany
  • Mega Society - ich witryna internetowa wysyła sprzeczne komunikaty: „Nie zdaję sobie sprawy, że większość ludzi ma połączenia szerokopasmowe i teraz można używać zaawansowanego HTML” oraz „Przechowujemy wszystko w formacie PDF, więc mam nadzieję, że połączenie internetowe się zepsuje!”. Są jednym z niewielu społeczeństw o ​​wysokim IQ, które są na tyle pretensjonalne, by mieć konstytucję. Pomimo tych niedociągnięć są jedną z bardziej rozpoznawalnych organizacji o wysokim IQ.
  • Towarzystwo Omega
  • Społeczeństwo Pi - To, że o nazwie takiej jak „Pi Society” nie jest klubem matematycznym, jest przestępstwem wobec wszystkich matematyków na całym świecie. Potępiamy ich za ich kiepską stronę internetową. Jednak chwalimy ich za uznanie, że nie wszyscy inteligentni ludzie mówią po angielsku i udostępnienie wybranych stron w innym języku.

Górne 0,00003%

Zdjęcie na pierwszej stronie serwisu Pars Society. To rodzi interesujące pytania: dlaczego czerwony? Dlaczego jedno krzesło samo w sobie? Czy ma reprezentować izolację i samotność, którą geniusze odczuwają w społeczeństwie? Czy kontrast kolorystyczny ma sugerować, że naprawdę inteligentni ludzie są kolorowym światłem w monotonnym społeczeństwie? Dlaczego niektóre inne krzesła są ustawione w stos - czy uprawiają seks? Moglibyśmy iść cały dzień.
 • 99,99997-ty percentyl; 3/10 000 000; IQ 175 σ = 15/180 σ = 16; + 5σ
  • Towarzystwo OLYMPIQ - składało się z 13 osób w 2010 r., Ale wykazało niesamowity wzrost, witając 33. członka do 2015 r. (Poważnie ludzie, kiedy w ciągu pięciu lat wasza organizacja rozwinęła się z tuzina piekarzy doprawietrzy tuziny, a „wpływ społeczny” Twojej oficjalnej strony internetowej składa się z kilku polubień na Facebooku i Google+ oraz kilku obserwujących na Twitterze, nie ma znaczenia, że ​​zmieniłeś to z „zasilany przez WordPress” na „zasilany przez Światowe Inteligencje” Network '' na dole, nadszedł czas, aby wciągnąć go i dołączyć do MENSA lub któregokolwiek z innych uznanych towarzystw o ​​wysokim IQ.) Jej założyciel, dr Evangelos G. Katsioulis, MD, MSc, jest jedynym potwierdzonym członkiem Towarzystwo Pars wymienione poniżej.
  • Pars Society - istnieje tylko jako wyraźnie opuszczona witryna internetowa. Szkoda, bo mają wiele rzeczy do zrobienia: ich strona główna ma na sobie niesamowity obrazek (krzesło otoczone - zrozum to -więcej krzeseł), ich logo wygląda jak zdeformowany kuzyn logo National Geographic i lubią używać przypadkowych słów wielkimi literami. Stowarzyszenie Pars twierdzi, że reprezentuje ludzi z ponad 17 krajów, ale podejrzanie nie dostarcza listy członków. Ijeszcze raz, strona jest wyłącznie w języku angielskim, mimo że webmaster wyraźnie nie jest native speakerem - może zakłada, że ​​angielski jest językiem Smart People?
  • Society Extreme Intelligence [sic] - roszczenia założone przez „osobę kontaktową COSMiQ” Brennan Marti (a) n 7 lutego 2010 r. Strona internetowa ma dziwnie wygląd bloga, a formatowanie tekstu przypomina Sześcian czasu .

Górne 0,000000001%

 • 99,999999999-ty percentyl; 1/1 000 000 000; IQ 190 σ = 15/196 σ = 16; + 6σ
  • Giga Society - wraz ze stroną internetową prosto z GeoCities z lat 90. XX wieku, Giga Society twierdzi, że reprezentuje ludzi, którzy w teście IQ prześcigną 99,999999999% całej populacji. Istnieją pewne zastrzeżenia, dlaczego nie dotyczy to tylko 7 osób, takie jak fluktuacja i ludzie stale odchodzący i dołączający w miarę upływu czasu, ale generalnie nie jest prawdopodobne, aby członkostwo często rozpadało się na liczby dwucyfrowe. Ponieważ publiczność jest globalna, a witryna jest w całości w języku angielskim - w języku mówi tylko około miliarda ludzi - można założyć, że około 6/7 ich potencjalnych odbiorców całkowicie przegapi punkt (chyba że założymy, że każdy z tak wysokim IQ będzie biegle władał kilkoma - jeśli nie wszystkimi - językami, w szczególności jednym tak powszechnie używanym jak angielski). Witryna to prawdopodobnie parodia , ponieważ twierdzi, że ma „t-mail” od przyszłych członków wysłany w przeszłość, do teraźniejszości, co jest co najmniej zabawną lekturą. Taktownie przyznają również na swojej stronie głównej, że chociaż „[nie możesz] dołączyć, wymieniając po prostu swoje osiągnięcia z życia wzięte, dyplomy i tym podobne, ... jesteś oczywiście bardziej wartościowy dla społeczeństwa z powodu tych, niż byś był z powodu wysokiego wyniku testu ”.

Górne 0,000000000001%

 • 99,9999999999999-ty percentyl; 1/1 000 000 000 000; IQ 205 σ = 15/212 σ = 16; + 7σ
  • Tera Society - Tera Society zapewnia najwyższy potencjał genetyczny IQ ze wszystkichHomo sapiens sapiensktórzy kiedykolwiek zostali poczęci. (Głupia trójmianowa nazwa powinna dać ci wyobrażenie o ludziach, którzy stoją za tym przedsięwzięciem). Logika tego społeczeństwa wygląda mniej więcej tak. Na każdy żywy poród przypada od 7 do 9 poczęć. Szacuje się, że w sumie urodziło się 80–120 miliardów ludzi. Ergo, istnieje potencjał genetyczny na około jeden bilionH.s.s.Ponieważ testy IQ mierzą pewien fenotyp jednostki, statystycznie oczekuje się, że jedna osoba została poczęta z tak wysokim IQ, chociaż niekoniecznie się urodziła. Jeśli Towarzystwo Tera będzie działać przez następne 500 000 latH.s.s.historia ma obsłużyć do dziewięciu członków. Społeczeństwo Tera jest postrzegane jako górna granica społeczeństw IQ i jest przeciwstawione społeczeństwu piko, które patrzy na lewą stronę krzywej dzwonowej dla IQ dla jednego w trylionach koncepcji. Co ciekawe, ci ludzie będą mieli łagodne skutkinegatywnyIQ.
 • Emma S. i Morgan J. to jedyne dwie osoby obecnie należące do Towarzystwa Tera. (Podano inicjały w celu ochrony prywatności).
Facebook   twitter