Wielu ekspertów technologicznych twierdzi, że cyfrowe zakłócenia zaszkodzą demokracji

Jest to nienaukowa akwizycja oparta na nielosowej próbie, więc wyniki dotyczą tylko osób, które odpowiedziały na zapytanie i nie można ich przewidzieć dla żadnej innej populacji. Pew Research Center i Elon University’s Imagining the Internet Center utworzyły bazę danych ekspertów, którzy mogli pozyskiwać informacje z kilku źródeł, w tym specjalistów i polityków z organów rządowych, firm technologicznych, ośrodków analitycznych i sieci zainteresowanych sieci naukowców i innowatorów technologicznych. Przedstawione tutaj prognozy ekspertów dotyczące wpływu technologii cyfrowych na kluczowe aspekty demokracji i reprezentacji demokratycznej pojawiły się w odpowiedzi na zestaw pytań w ramach internetowej akwizycji przeprowadzonej w okresie od 3 lipca 2019 r. Do 5 sierpnia 2019 r. To jest jedenasta ”. Akcja Future of the Internet Pew Research i Imagining the Internet Center przeprowadziły wspólnie. Więcej informacji na temat metodologii tej akwizycji i uczestników można znaleźć tutaj.

Po latach niemal nieskrępowanego entuzjazmu dotyczącego korzyści płynących z Internetu nastąpił okres techlashu, w którym użytkownicy martwią się o aktorów, którzy wykorzystują szybkość, zasięg i złożoność internetu do szkodliwych celów. Przez ostatnie cztery lata - czas decyzji o Brexicie w Wielkiej Brytanii, amerykańskich wyborów prezydenckich i szeregu innych wyborów - głównym zmartwieniem były cyfrowe zakłócenia demokracji.

Poszukiwanie środków zaradczych jest na wczesnym etapie. Opór wobec wielkich firm technologicznych z siedzibą w Ameryce jest coraz bardziej widoczny, a do chóru dołączyli niektórzy pionierzy technologii. Rządy aktywnie badają firmy technologiczne, a niektóre firmy same zwracają się o regulacje rządowe. Ponadto organizacje i fundacje non-profit kierują zasoby w celu znalezienia najlepszych strategii radzenia sobie ze szkodliwymi skutkami zakłóceń. Na przykład Knight Foundation ogłosiła w 2019 r., Że przyznaje dotacje w wysokości 50 milionów dolarów, aby zachęcić do rozwoju nowej dziedziny badań skoncentrowanych na wpływie technologii na demokrację.

W świetle tej furii Pew Research Center i Elon University Imagining the Internet Center skontaktowały się latem 2019 roku z ekspertami ds. Technologii, aby uzyskać ich wgląd w potencjalny przyszły wpływ korzystania z technologii przez ludzi na demokrację. Ogółem 979 innowatorów technologicznych, programistów, liderów biznesowych i politycznych, badaczy i aktywistów odpowiedziało na następujące pytanie:

Wpływ technologii na demokratyczne instytucje / reprezentacje:Jak od teraz do 2030 r. Wykorzystanie technologii przez obywateli, grupy społeczeństwa obywatelskiego i rządy wpłynie na podstawowe aspekty demokracji i demokratycznej reprezentacji? Czy w większości osłabią one podstawowe aspekty demokracji i demokratycznej reprezentacji, przeważnie wzmocnią podstawowe aspekty demokracji i demokratycznej reprezentacji, czy też niewiele zmienią podstawowych aspektów demokracji i demokratycznej reprezentacji?

Trochę49%tych respondentów twierdzi, że będzie korzystać z technologiiosłabiają głównie podstawowe aspekty demokracji i demokratycznej reprezentacji w następnym dziesięcioleciu,33%powiedz, że użycie technologii będziegłównie wzmacniają podstawowe aspekty demokracji i demokratycznej reprezentacjii18%powiedz, że będziebrak znaczącej zmianyw następnej dekadzie.Jest to nienaukowa akwizycja oparta na nielosowej próbie. Wyniki przedstawiają tylko opinie osób, które odpowiedziały na zapytanie i nie można ich przewidzieć na żadną inną populację. Metodologia leżąca u podstaw tego akwizycji została tutaj omówiona. Większa część tego raportu obejmuje pisemne odpowiedzi tych ekspertów, wyjaśniające ich odpowiedzi.

Oprócz poglądu pluralizmu wśród tych ekspertów, że demokracja zostanie osłabiona, zdecydowana większość całej grupy respondentów - w tym zarówno pesymiści, jak i optymiści - wyraziła obawy, że ich zdaniem należy się zająć, aby utrzymać dynamiczną demokrację. Ich zmartwienia często koncentrują się na wzajemnym oddziaływaniu zaufania, prawdy i demokracji, grupy tematów, które ukształtowały kluczowe badania Pew Research w ostatnich miesiącach. Logika niektórych odpowiedzi ekspertów jest następująca: niewłaściwe wykorzystanie technologii cyfrowej do manipulowania faktami i zbrojeń wpływa na zaufanie ludzi do instytucji i do siebie nawzajem. Ten spadek zaufania wpływa na poglądy ludzi na temat tego, czy procesy demokratyczne i instytucje zaprojektowane w celu wzmocnienia pozycji obywateli działają.

Niektórzy uważają, że środowisko informacyjne i zaufanie pogorszy się do 2030 r. Dzięki pojawieniu się fałszywych informacji wideo, tanich podróbek i innych taktyk dezinformacji. Obawiają się, że ta schodząca w dół spirala, prowadząca do niedowierzania i rozpaczy, jest również związana z przedłużającymi się walkami, w obliczu których stoi prawdziwe, niezależne dziennikarstwo. Co więcej, wielu z tych ekspertów twierdzi, że martwi się o przyszłość demokracji ze względu na siłę głównych firm technologicznych i ich rolę w dyskursie demokratycznym, a także sposób, w jaki te firmy wykorzystują gromadzone dane o użytkownikach.

Wyjaśniając, dlaczego uważa, że ​​wykorzystanie technologii osłabi głównie podstawowe aspekty demokracji i demokratycznej reprezentacji,Jonathan Morgan,starszy badacz ds. projektowania w Fundacji Wikimedia tak opisał problem: „Przede wszystkim interesują mnie trzy rzeczy. 1) Wykorzystywanie mediów społecznościowych przez zainteresowane grupy do rozpowszechniania dezinformacji w sposób strategiczny i skoordynowany z zamiarem podważenia zaufania ludzi do instytucji i / lub przekonania ich, aby wierzyli w rzeczy, które nie są prawdą. 2) Rola zastrzeżonych, zamkniętych platform prowadzonych przez firmy nastawione na zysk w rozpowszechnianiu informacji wśród obywateli, zbieraniu informacji od obywateli (i na ich temat) oraz angażowaniu politycznych grup interesariuszy. Platformy te nie zostały zaprojektowane jako „cyfrowe dobra wspólne”, nie są jednakowo dostępne dla wszystkich i nie są obsługiwane w celu promowania opieki społecznej lub szerokiego uczestnictwa obywatelskiego. Motywy zysku, modele biznesowe, praktyki gromadzenia danych, nieprzejrzystość i siła procesów / procedur (a zatem odporność na regulacje podejmowane w celach prospołecznych) sprawiają, że są one słabo przystosowane do promowania demokracji. 3) Rosnąca rola nadzoru ze strony właścicieli platform cyfrowych (i innych podmiotów gospodarczych, które zbierają i przetwarzają cyfrowe dane śledzenia), a także podmiotów państwowych, a także rosnąca moc technologii nadzoru opartych na uczeniu maszynowym do przechwytywania i analizowania danych zagrażają zdolność społeczeństwa do bezpiecznego i sprawiedliwego angażowania się w dyskusje obywatelskie ”.

Ci, którzy są bardziej optymistyczni, oczekują, że skuteczne rozwiązania tych problemów będą ewoluować, ponieważ ludzie zawsze się dostosowują i mogą używać technologii do zwalczania problemów stojących przed demokracją. Ci, którzy nie spodziewają się dużych zmian, zazwyczaj twierdzą, że wierzą, że wykorzystanie technologii przez ludzi pozostanie dość stabilną mieszanką zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków dla społeczeństwa.

Główne tematy znalezione w analizie komentarzy ekspertów przedstawiono w kolejnych dwóch tabelach.

Tematy dotyczące cyfrowych zakłóceń demokracji w następnej dekadzie: obawy o przyszłość demokracji

Nierównowaga mocy:Demokracja jest zagrożona, ponieważ rządzący będą starali się ją utrzymać, budując systemy, które służą im, a nie masom. Zbyt mało osób w społeczeństwie posiada wystarczającą wiedzę, aby oprzeć się temu zapewnieniu władzy.
WZMOCNIENIE MOCY Agendy korporacji i rządu na ogół nie służą demokratycznym celom i wynikom. Służą celom rządzących.
WYMNIEJSZANIE ZARZĄDZANYCH Kapitalizm nadzoru połączony z siecią cyfrową tworzy niedemokratyczny system klasowy, który stawia kontrolerów przeciwko kontrolowanym.
WYKORZYSTYWANIE CYFROWEJ NIEPOWODZENIA Brak płynności cyfrowej i apatia obywateli powodują, że opinia publiczna jest źle poinformowana i / lub beznamiętna, osłabiając demokrację i tkankę społeczną.
WAGING INFO-WARS Technologia zostanie uzbrojona w celu namierzenia słabszych grup ludności i wyborów inżynierów.
Problemy z zaufaniem:Wzrost dezinformacji i dezinformacji podważa zaufanie publiczne do wielu instytucji
SIEWU KONFUZJA Wypaczanie rzeczywistości spowodowane technologią łamie i tak już chwiejne zaufanie publiczne do instytucji demokracji.
SŁABA DZIENNIKARSTWO Wydaje się, że nie ma rozwiązania problemów spowodowanych wzrostem plemienności inspirowanej mediami społecznościowymi i upadkiem zaufanego, niezależnego dziennikarstwa.
ZBYT POWOLNA REAGOWANIE Szybkość, zakres i wpływ technologii manipulacji mogą być trudne do przezwyciężenia w miarę przyspieszania tempa zmian.

CENTRUM BADAWCZE PEW i UNIWERSYTET ELON IMAGINING THE INTERNET CENTER, 2020

Tematy dotyczące cyfrowego zakłócenia demokracji w następnej dekadzie: nadzieje i sugerowane rozwiązania

Innowacja jest nieunikniona:Zaczyna się zmieniać na poziomie jednostek i systemów społecznych. Historia pokazuje, jak na dłuższą metę opłaca się przystosowanie człowieka.
EWOLUCJA INDYWIDUALNYCH Większa świadomość obywateli, poprawa umiejętności cyfrowych i większe zaangażowanie nauczycieli będzie widoczne w następnej dekadzie.
DOPASOWANIE SYSTEMÓW Zmiany w projektowaniu systemów ludzkich i ulepszony etos wśród technologów pomogą demokracji.
WARTOŚCI OSZCZĘDZAJĄCE Głęboko zakorzenione ludzkie zachowania zawsze stanowiły wyzwanie dla demokratycznych ideałów. Jednak historycznie rzecz biorąc, natchnieni ludzie pokazali, że mogą przezwyciężyć te mroczne tendencje.
Przywództwo i agitacja aktywistów spowoduje zmianę
DOBRA PRACA Rządy, oświeceni przywódcy i aktywiści pomogą kierować polityką i procesami demokratycznymi, aby uzyskać lepsze wyniki demokratyczne.
Technologia będzie częścią rozwiązania:Niektóre z narzędzi technologicznych, które teraz podważają demokrację, przyjdą jej z pomocą i zostaną stworzone pomocne innowacje.
WSPIERAJĄCE REFORMY Rozwiązania w zakresie rządów prodemokratycznych będą wspomagane przez rozpowszechnianie technologii i innowacji, takich jak sztuczna inteligencja. Będą one działać na rzecz zaufanej wolności słowa i większego wzmocnienia pozycji obywateli.

CENTRUM BADAWCZE PEW i UNIWERSYTET ELON IMAGINING THE INTERNET CENTER, 2020

Niektóre z uderzających obserwacji na temat obecnej sytuacji demokracji pojawiły się w tych odpowiedziach:

Danah Boyd,Główny badacz w Microsoft Research i założyciel Data & Society, napisał: „Demokracja wymaga, aby społeczeństwo zjednoczyło się i pracowało nad różnicami w celu samodzielnego zarządzania. Jest to trudne zadanie w najlepszych czasach, ale kiedy społeczeństwo jest zaniepokojone, przestraszone, zdezorientowane lub w inny sposób niepewne, jest bardziej prawdopodobne, że wycofa się ze zbiorowości i skupi się na własnym interesie. Technologia destabilizuje. Może to pomóc w wywołaniu pozytywnych zmian, ale może też wywołać ogromny niepokój. Technologia również rekonfiguruje moc, przynajmniej tymczasowo. Może to przynieść korzyści ruchom społecznym, ale może również przynieść korzyści podmiotom działającym przeciwstawnie. Zbyt często technologia jest projektowana naiwnie, wyobrażając sobie wszystko, co dobre, ale nie tworząc zabezpieczeń, które zapobiegają złemu. Problem polega na tym, że technologia odzwierciedla i potęguje dobre, złe I brzydkie w życiu codziennym. W tej chwili nie dysponujemy zabezpieczeniami, zabezpieczeniami ani politykami, które uniemożliwiłyby manipulatorom wyrządzenie znacznych szkód za pomocą technologii opracowanych w celu łączenia ludzi i pomocy w rozpowszechnianiu informacji ”.

Susan Etlinger,analityk branżowy z Altimeter Group odpowiedział: „Dziś mamy możliwość gromadzenia ogromnych ilości danych, tworzenia nowych typów danych, ich uzbrojenia oraz tworzenia i przemieszczania rynków bez struktur zarządzania wystarczających do ochrony konsumentów, pacjentów, mieszkańców, inwestorów, klienci i inni - nie wspominając o rządach - przed krzywdą. Jeśli zamierzamy chronić demokrację, musimy działać celowo, ale musimy też działać szybko. Odwrócenie skutków ery „fałszywych wiadomości” było wystarczająco trudne przed treściami syntetycznymi; stanie się to wykładniczo trudniejsze, gdy fałszywe wiadomości staną się normą. Mniej martwię się o czujące roboty niż o zniekształcanie rzeczywistości i łamanie praw człowieka prawdziwych ludzi na masową skalę. W związku z tym zarówno na instytucjach publicznych, jak i prywatnych spoczywa obowiązek wprowadzenia odpowiednich regulacji oraz na obywatelach, aby stali się świadomymi konsumentami informacji cyfrowych, gdziekolwiek i jakkolwiek je znajdziemy ”.

Marc Rotenberg,Dyrektor wykonawczy Elektronicznego Centrum Informacji o Prywatności powiedział: „Naiwnością było wierzyć, że technologia wzmocni instytucje demokratyczne. Stało się to oczywiste, ponieważ firmy technologiczne niemal natychmiast starały się zwolnić z praw i zasad demokratycznych, które rządziły innymi biznesami w takich obszarach, jak reklama polityczna, ochrona prywatności, odpowiedzialność za produkt i przejrzystość. Retoryka „procesów wielostronnych” zastąpiła wymóg demokratycznego podejmowania decyzji. Skutek był natychmiastowy i daleko idący: szybka kumulacja władzy i bogactwa. Techniki, które izolowały i uciszały przeciwników politycznych, ograniczały działania zbiorowe i umieszczały kluczowych pracowników u boku przywódców politycznych, w tym prezydenta. A wszystko przy wsparciu osłabionego systemu politycznego, który był zahipnotyzowany technologią, mimo że nie potrafił uchwycić zachodzących szybkich zmian ”.

Pionier internetu z Ameryki Północnej, powiedział: „Jestem głęboko zaniepokojony, że demokracja jest oblężona przez nadużywanie usług internetowych i niektórych poważnie łatwowiernych obywateli, którzy mają problemy z odróżnieniem faktów od fikcji lub którzy są pochłonięci teoriami spiskowymi lub którzy nie są w stanie lub nie chcą krytycznie myśleć.… Obserwujemy erozję zaufania do naszych instytucji, napędzaną częściowo przez dezinformację i dezinformację, której celem jest osiągnięcie tego celu i wzbudzenie sprzeciwu. Widzimy systemy sieci społecznościowych, które wywołują pętle sprzężenia zwrotnego, które prowadzą do ekstremizmu. Wskaźniki takie jak „polubienia”, „wyświetlenia” lub „obserwatorzy” są maksymalizowane poprzez wyrażanie ekstremalnych treści. Trolle używają mediów, które zachęcają do komentowania, aby wtłoczyć truciznę do dyskusji. Ciągłe cyberataki ujawniają dane osobowe lub umożliwiają kradzież własności intelektualnej. Narzędzia ułatwiające cyberataki są szeroko dostępne i wykorzystywane do tworzenia botnetów, generowania ataków typu „odmowa usługi”, rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania, żądania okupu i wielu innych szkodliwych rzeczy. Egzekwowanie prawa jest częściowo kwestionowane przez ponadnarodowy charakter internetu / sieci i brak skutecznych porozumień w zakresie współpracy w zakresie egzekwowania prawa ponad granicami krajowymi. Prywatność jest wykorzystywana do popełniania przestępstw lub innych szkodliwych czynów. Jednocześnie niezwykle trudno jest uzyskać prywatność, biorąc pod uwagę łatwość, z jaką informacje można rozpowszechniać i znajdować w sieci. Państwa narodowe i przestępczość zorganizowana aktywnie wykorzystują słabości środowisk internetowych. Jak na ironię, ogromna ilość przydatnych informacji jest znajdowana i wykorzystywana przez cały czas z dobrym skutkiem, pomimo wymienionych powyżej dolegliwości. Wyzwaniem, przed którym stoimy, jest znalezienie sposobów na zachowanie wszystkich użytecznych aspektów Internetu, jednocześnie chroniąc go przed jego nadużyciami. Jeśli nam się nie uda, internet potencjalnie przekształci się w rozdrobniony system, oferujący tylko ułamek swojej obietnicy. Tymczasem demokracja cierpi ”.

Są jednak tacy, którzy napisali, że spodziewają się, że systemy i narzędzia ludzkie będą ewoluować, aby rozwiązać niektóre nowe wyzwania stojące przed demokracją.

Paweł Safona,przewodniczący studiów nad przyszłością i prognozowania na Singularity University oraz wizytujący naukowiec na Stanford MediaX, powiedział: „Istnieje długa historia nowych form mediów tworzących początkowy chaos po ich wprowadzeniu, a następnie asymilowanych w społeczeństwie jako pozytywna siła. Dokładnie to stało się z drukiem na początku XVI wieku i z gazetami ponad sto lat temu. Nowe technologie są jak dzikie zwierzęta - kultury potrzebują czasu, aby je oswoić. W żaden sposób nie bagatelizuję nadchodzących turbulencji (następne pięć do siedmiu lat nie będzie fajne), ale po drugiej stronie obecnego chaosu jest bardziej słoneczna cyfrowa wyżyna ”.

Brad Templeton,pionier internetu, futurysta i aktywista, były prezes Electronic Frontier Foundation, napisał: „Za pośrednictwem naszych nowych mediów będzie wiele zagrożeń dla procesu demokratycznego. Będą środki zaradcze wobec tych zagrożeń i będą rzeczy, które usprawnią ten proces. Każdemu bardzo trudno jest ocenić, jak wypadnie równowaga tych rzeczy, nie wiedząc, jakie będą nowe zagrożenia i korzyści, z których większość nie została jeszcze wymyślona. Z pewnością prawdą jest, że poprzednie analizy nie doceniały zagrożeń. Miejmy nadzieję, że przynajmniej to się nie zdarzy ”.

Nadeszła jedna z najbardziej obszernych i przemyślanych odpowiedzi na pytanie o akwizycjęJudith Donath, pracownik naukowy Harvard’s Berkman Klein Center, obecnie piszący książkę o technologii, zaufaniu i oszustwach oraz założyciel Sociable Media Group w MIT Media Lab. Zdecydowała się nie wybierać żadnego z trzech możliwych wyborów oferowanych w tej akwizycji, zamiast tego podzieliła się dwoma możliwymi scenariuszami na 2030 rok i później. Powiedziała, że ​​w jednym scenariuszu „demokracja jest w strzępach”. Katastrofy wywołane lub wywołane przez technologię wywołują „starożytną reakcję” - wywołany strachem zwrot opinii publicznej w kierunku autorytaryzmu.

W drugim scenariuszu „zwycięża postkapitalistyczna demokracja. Uczciwość i równe szanse są korzystne dla wszystkich. Bogactwo wynikające z automatyzacji jest dzielone między całą populację. Inwestycje w edukację sprzyjają krytycznemu myśleniu oraz twórczości artystycznej, naukowej i technologicznej… Nowe metody głosowania w coraz większym stopniu charakteryzują się demokracją bezpośrednią - sztuczna inteligencja przekłada preferencje wyborców na politykę ”.

Jej pełny mini-esej można przeczytać tutaj.

12 głównych tematów wyłaniających się z komentarzy tych ekspertów, wraz z kilkoma reprezentatywnymi odpowiedziami ekspertów, przedstawiono w następnej sekcji.

Facebook   twitter