Zjednoczony Kościół Chrystusowy

Logo UKC
Chrystus umarł za
nasze artykuły na temat

chrześcijaństwo
Ikona christianity.svg
Schizmatycy
Diabeł tkwi w szczegółach
Perłowe bramy
  • Portal chrześcijaństwo

Plik Zjednoczony Kościół Chrystusowy jest niezwykleliberał amerykański protestant chrześcijanin określeniektóra podkreśla światową wiarę i komunię. Chociaż UKC ma krajową strukturę organizacyjną, każdy kościół jest niezależny doktrynalnie. Prekursorami UKC były Kongregacyjne Kościoły Chrześcijańskie oraz Kościół Ewangelicko-Reformowany. Te dwa organy połączyły się 25 czerwca 1957 roku, tworząc UKC.

Stany Zjednoczone Prezydent Barack Obama był wcześniej członkiem tego kościoła, chociaż już się z nim nie identyfikuje.

Zawartość

Stanowiska w sprawach politycznych i społecznych

UCC ma ogólnieliberałstanowisko i zajmuje następujące stanowiska:

  • Homoseksualizm: Homoseksualizm (aw niektórych wypowiedziachtranspłciowość) są naturalnymi stanami ludzkości i dlatego powinny być traktowane bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze strony kościoła lub jednostek. UKC z zadowoleniem przyjmujewesoły pastorzyi pozwala małżeństwa osób tej samej płci . W 2005 roku Synod oficjalnie ogłosił, że małżeństwa osób tej samej płci powinny być legalne.
  • Poronienie : UCC od dawna popiera swobodne prawo kobiet do wyboru, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży. Jak większość kościołów, kładą nacisk na pomoc kobiecie, ale w przypadku UKC nie forsują idei, że „pomoc” oznacza doradzanie kobiecie przed aborcją. Obok Stowarzyszenie Unitarian Universalist Association UCC opracowało własny program edukacji seksualnej, OWL (skrót od `` Our Whole Lives '') zachęcający rodziców i szkoły do ​​otwartości i otwartości na temat seksualności w celu uniknięcia zarówno problemów emocjonalnych związanych z aktywnością seksualną w zbyt wczesnym wieku, a także nieplanowana ciąża.Abstynencjajest zalecany jedynie w kontekście „wielkiego wyboru”, a nie jedynego wyboru.
  • Kobieta-kaznodziejka : Kobiety są zachęcane do przyjmowania równych ról w UKC od momentu jego powstania.
  • Ewolucja : Oficjalne stanowisko UKC jest takie Bóg wykorzystał ewolucję jako część swojego planu (tj. ewolucja teistyczna ); nie mateologicznykonflikt między ewolucją a chrześcijaństwem; a ewolucja powinna i musi być nauczana w szkołach jako najlepsze wyjaśnienie różnorodności życia na Ziemi.

Dzięki tym pozycjom UCC zyskało przydomek „ Unitarianie Biorąc pod uwagę Chrystusa od niektórych z nichkonserwatywnykrytyków.

Facebook   twitter